New publication: Functionalized bioenginered spider silk spheres improve nuclease resistance activity of oligonucleotide therapeutics providing a strategy for cancer treatment.

Kozłowska AK, Florczak A, Śmiałek M, Dondajewska E, Mackiewicz A, Kortylewski M, Dams-Kozłowska H
Acta Biomaterialia, 2017, 59: 221-233, IF-6,319, MNiSW-45.

Link do publikacji

Back