New publication: Genetic polymorphism in psoriasis and its meaning for the treatment efficacy in the future.

Osmola-Mańkowska A, Teresiak-Mikołajczak E, Skrzypczak-Zielińska M, Adamski Z
Postępy Dermatologii Alergol, 2018,
Aug; 35(4):331-337. Epub 2018 Aug 21. Review.   MNiSW-15.

Link do publikacji

Back