New publication: Human sperm proteins identified by 2-dimensional electrophoresis and mass spectrometry and their relevance to a transcriptomic analysis.

Nowicka-Bauer K, Ozgo M, Lepczyński A, Kamieniczna M, Malcher A, Skrzypczak W, Kurpisz M.
Reproductive Biology, 2018, 18 (2): 151-160, IF-1,446, MNiSW-15.

Link do publikacji

Back