New publication: Methylenetetrahydrofolate reductase 677T-1298C haplotype is a risk factor for acute lymphoblastic leukemia in children.

Kałużna E, Strauss E, Świątek-Kościelna B, Zając-Spychała O, Gowin E, Nowak J, Rembowska J, Januszkiewicz-Lewandowska D
Medicine, 2017, 95 (51): e9290.

Link do publikacji

Back