New publication: Modyfikacje genetyczne świń na cele ksenotransplantacyjne – przeciwdziałanie nadostremu odrzuceniu ksenoprzeszczepu.

Mazurkiewicz N, Słomski R
W: Najnowsze doniesienia z medycyny i nauk pokrewnych, Red.: M. Szklarczyk, K. Maciąg, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2017, ISBN 978-83-65598-86-8, str. 168-175; MNiSW-5.

Back