New publication: New mutation causing androgen insensitivity syndrome – a case report and review of literature.

Maciejewska-Jeske M, Rojewska-Madziala P, Broda K, Drabek K, Szeliga A, Czyżyk A, Malinger S, Kostrzak A, Podfigurna A, Bala G, Męczekalski B, Malcher A, Kurpisz M
Gynecological Endocrinology, 2019, 35 (4): 294-298, Epub 2018 Nov 19:1-4. doi: 10.1080/09513590.2018.1529160, IF-1,406, MNiSW-15.

Link do publikacji

Back