New publication: Novel Mutations Segregating with Complete Androgen Insensitivity Syndrome and their Molecular Characteristics.

Malcher A, Jędrzejczak P, Stokowy T, Monem S, Nowicka-Bauer K, Zimna A, Czyżyk A, Maciejewska-Jeske M, Męczekalski B, Bednarek-Rajewska K, Woźniak A, Rozwadowska N, Kurpisz M
Internatl J Molec Sci, 20 (21): No 5418, Epub Oct 30, 16 stron. IF-4,183, MNiSW-100.

Link do publikacji

Back