New publication: Potential use superparamagnetic iron oxide nanoparticles for in vitro and in vivo bioimaging of human myoblasts.

Wierzbinski KR, Szymanski T, Rozwadowska N, Rybka JD, Zimna A, Zalewski T, Nowicka-Bauer K, Malcher A, Nowaczyk M, Krupinski M, Fiedorowicz M, Bogorodzki P, Grieb P, Giersig M, Kurpisz MK
Scientific Reports, 2018, 8: 3682, doi: 1038/s41598-018-22018-0, IF-4.122, MNiSW-40.

Link do publikacji

Back