New publication: Sperm mitochondrial dysfunction and oxidative stress as possible reasons for isolated asthenozoospermia.

Nowicka-Bauer K., Lepczyński A, Ozgo M, Kamieniczna M, Frączek M, Stański L, Olszewska M, Malcher A, Skrzypczak W, Kurpisz M
J Physiol Pharmacol, 2018, 69 (3), 15 stron, IF-2,478, MNiSW-25.

Link to publication

Back