New publication: The pharmacokinetics of midazolam and 1-OH-midazalom during oral premedication in paediatric patients.

Bartkowska-Śniatkowska A, Wiczling P, Juzwa-Sobieraj M, Kałużna E, Świątek-Kościelna B, Bienert A., Borsuk A, Tezyk A, Rosada-Kurasinska J, Januszkiewicz-Lewandowska D
J.Medical Science, 2016, 85 (2): 73-82; MNiSW 10

Link to publication

Back