New publication: Znaczenie genu PNPLA3 w progresji uszkodzenia wątroby w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Kałużna E, Świątek-Kościelna B, Januszkiewicz-Lewandowska D, Nowak J
W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Cz. VII.  Nauki medyczne i nauki o zdrowiu.
Red. J. Nyćkowiak , J. Leśny, wyd. Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-66139-27-5, Poznań 2018, str. 78-83. MNiSW-5.

Back