New publication: Biological and pro-angiogenic properties of genetically modified human primary myoblasts overexpressing placental growth factor in in vitro and in vivo studies.

Zimna A, Wiernicki B, Kolanowski T, Rozwadowska N, Malcher A, Łabędź W, Trzeciak T, Chojnacka K, Bednarek-Rajewska K, Majewski P, Kurpisz M
Arch Immunol Therap Exp (W-wa), 2018,  66 (2): 145-159, IF-3,018, MNiSW-25.

Link do publikacji

Back