New publication: Oral-genital huma n papillomavirus infection in Polish couples: frequent detection of HPV 42.

Kiwerska K, Józefiak A, Markowska J, Kędzia W, Jackowska J, Wierzbicka M
BMC Infectious Diseases, 2019, e122 (9 stron), doi.org/10.1186/s12879-018-3645-0, IF-2,548, MNiSW-35.

Link do publikacji

Back