New research grants in the Institute

Two research grants of the Institute of Human Gentics PAS have been awarded by National Science Center:

OPUS 19:

Title: ‘Systematic genomic search for novel genes/variants in consanguineous families including males with reproductive failure’
PI: profesor Maciej Kurpisz  
Grant amount: 2 360 400 PLN

PRELUDIUM 19:

Title: ‘Mutations of cis-regulatory elements as potential mechanism leading to chromatin inaccessibility and gene silencing in classical Hodgkin Lymphoma’
PI: Adam Ustaszewski, MA 
Grant amount: 210 000 PLN

MINIATURA 4:

Title: „Analiza składu mirkobioty jelitowej i metabolomu w podłożu i przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit”
PI: dr Oliwia Zakerska-Banaszak

Title: „Określenie roli receptorów kannabinoidowych: CNR1 i CNR2 w nieswoistych chorobach zapalnych jelit”
PI: dr Szymon Hryhorowicz

Title: „Identyfikacja zmian w genie PCSK9 wpływających na kliniczne i subkliniczne wykładniki miażdżycy w chorobie tętnic obwodowych z użyciem sekwencjonowania następnej generacji (NGS)”
PI: dr hab. Ewa Strauss

Back