Dr inż. n. roln. Oliwia Zakerska-Banaszak została pracownikiem Instytutu z początkiem 2015 roku, natomiast związana jest nim już od 2008 roku, poprzez realizację pracy magisterskiej i uczestnictwo w licznych projektach. Doświadczenie zdobywała także podczas zagranicznych staży naukowych, m.in. w Instytucie Genetyki Człowieka w Lipsku, w Instytucie Badań nad Rakiem w Wiedniu oraz w Max Delbrueck Center w Berlinie. Była stypendystką programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie w Centrum NanoBioMedycznym przy Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę doktorską zatytułowaną „Wysoce wydajne sekwencjonowanie DNA – nowa platforma diagnostyczna do badań podatności pacjentów na środki anestetyczne” obroniła z wyróżnieniem w 2015 roku. Jako pracownik Zespołu Funkcji Kwasów Nukleinowych Instytutu Genetyki Człowieka PAN realizuje badania z zakresu farmakogenetyki z użyciem wysoce przepustowego sekwencjonowania nowej generacji. Od 2016 roku jest również diagnostą laboratoryjnym oraz członkiem Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce.

Publikacje

Pharmacogenetics of cannabinoids.

Hryhorowicz S, Walczak M, Zakerska-Banaszak O, Słomski R, Skrzypczak-Zielińska M;

Eur J Drug Metab Pharmacokinet., 2018, 43 (1): 1-12, Epub 2017 May 22.

Nagrody i wyróżnienia

Kto:
dr n. roln. Oliwia Zakerska-Banaszak
dr hab. n. med. Marzena Skrzypczak-Zielińska
prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski
Nagroda firmy Biocodex

Przyznał: Firma Biocodex

W konkursie „Mikrobiota w zdrowiu i chorobie” została przyznana nagroda na sfinansowanie projektu badawczego, pt. Leczenie pacjentów z zespołem jelita drażliwego (IBS) przy pomocy transplantacji mikrobioty jelitowej – ocena skuteczności terapii oraz jej wpływu na zmianę mikrobiomu jelitowego. Kierownik: dr Marcin Gabryel.

Kto: dr n. roln. Oliwia Zakerska-Banaszak
Laureatka konkursu
Przyznał: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Oliwia Zakerska-Banaszak została laureatką konkursu o stypendium w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” przyznanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu; Poddziałanie 8.2.2 PO KL realizowane w latach 2012-2013.