Dr inż. Szymon Hryhorowicz rozpoczął pracę w  Zakładzie Funkcji Kwasów Nukleinowych pod koniec 2014 roku. Jest absolwentem interdyscyplinarnych studiów doktoranckich realizowanych w Centrum NanoBioMedycznym, przy  Wydziale Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie trania studiów doktoranckich  odbył półroczny staż w zagranicznym ośrodku Max Delbrueck Center w Berlinie.

Prowadzone badania przez dr Szymona Hryhorowicza dotyczą związku polimorfizmów genetycznych z występowaniem zróżnicowanych raków tarczycy-  pęcherzykowego i brodawkowego. Obecnie w Zakładzie funkcji kwasów nukleinowych zajmuje się oceną polimorfizmów genetycznych i ekspresją genów uczestniczących w metabolizmie kannabinoidów

Zainteresownia naukowe dr Szymona Hryhorowicza koncentrują się na: analizie funkcji kwasów nukleinowych, diagnostyce molekularnej chorób dziedzicznych i nowotworów, genomiki, sekwencjonowania nowej generacji, pirosekwencjonowania, analizie ekspresji genów, analizie mutacji oraz metodyce analiz sekwencji DNA. Współpracuje z Katedrą i Kliniką Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych.

Jest autorem i współautorem prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także kilku rozdziałów książkowych

Publikacje

Understanding cannabinoid receptors: structure and function.

Andrzejewska A, Staszak K, Kaczmarek-Ryś M, Słomski R, Hryhorowicz Sz;

Folia Biol Oecol, Acta Univ Lodziensis, 2018, 14: 1-13.

Modulacja allosteryczna receptora CB1.

Staszak K, Andrzejewska A, Kaczmarek-Ryś M, Słomski R, Hryhorowicz S

W: Nauki Przyrodnicze i Medyczne: Najnowsze doniesienia dotyczące nauk medycznych i biotechnologicznych, Lublin, 2018; ISBN: : 978-83-950719-1-1: 106-116.

Cannabidiol as a potential novel therapeutic agent.

Hryhorowicz S, Słomski R, Nowak-Terpiłowska A, Śledziński P;

Annual Report, Polish Academy of Sciences, Medical Sciences.

Konferencje

Data:
26-29 marzec 2015
Gdzie:
Milan, Italy

World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases

Data:
27-29 marzec 2014
Gdzie:
Poznań

VI Kongres Współczesnej Onkologii - Next Generation

Data:
19-21 marzec 2014
Gdzie:
Essen, Germany

25 th Annual Meeting of the German Society of Humangenetics

Data:
31 maj – 03 czerwiec 2014
Gdzie:
Milan, Italy

European Human Genetics Conference 2014

Data:
8-13 czerwiec 2013
Gdzie:
Paris, France

European Human Genetics Conference 2013

Data:
23 – 26 czerwiec 2012
Gdzie:
Nürnberg, Germany

European Human Genetics Conference 2012

Data:
13-16 czerwiec
Gdzie:
Poznan, Poland

1st Summer Symposium on Nanomaterials and their application to Biology and Medicine 2011

Data:
28 – 31 maj 2011
Gdzie:
Amsterdam, The Netherlands

European Human Genetics Conference 2011

Data:
12 – 15 czerwiec 2010
Gdzie:
Gothenburg, Sweden

European Human Genetics Conference 2010

Nagrody i wyróżnienia

Kto:
prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski
dr n. roln. Szymon Hryhorowicz
dr n. med. Marta Kaczmarek-Ryś
dr n. przyr. Aleksandra Korcz
Publikacja Roku 2019
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

Za pracę przeglądową pt.: „Allosteric Modulation of Cannabinoid Receptor 1—Current Challenges and Future Opportunities” opublikowaną w czasopiśmie International Journal of Molecular Sciences.

Kto: dr n. roln. Szymon Hryhorowicz
Nagroda za najlepszą pracę oryginalną roku 2018
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

za najlepszą pracę oryginalną roku 2018 pt.: „Modifying impact of RET gene haplotypes on medullary thyroid carcinoma clinical course” opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie Endocrine-Related Cancer

Kto: dr n. roln. Szymon Hryhorowicz
„Stypendium i wsparcie towarzyszące dla doktorantów wielkopolskich uczelni wyższych realizujących prace doktorskie na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”
Przyznał: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Kto: dr n. roln. Szymon Hryhorowicz
„Stypendium Naukowe dla najlepszych doktorantów na Wydziale Fizyki UAM”
Przyznał: Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza

2012-2013