Dr Szymon Hryhorowicz dołączył do Zakładu Funkcji Kwasów Nukleinowych w 2014 roku. Jest absolwentem interdyscyplinarnego programu doktoranckiego w Centrum NanoBioMedycznym, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w badaniach mutacji, SNPs, ekspresji genów oraz sekwencjonowaniu nowej generacji.

Zainteresowania badawcze dr Hryhorowicza koncentrują się na roli układu endokannabinoidowego w nieswoistych chorobach zapalnych jelit, a w szczególności na mechanizmach molekularnych kontrolujących aktywację receptorów kannabinoidowych CB1 i CB2 w zapaleniu błony śluzowej oraz profilu ekspresji genów zaangażowanych w metabolizm kannabinoidów.

Odbył staże zagraniczne w Max Delbrück Center for Molecular Medicine w Berlinie oraz China National Research Institute of Food and Fermentation Industries w Pekinie

Publikacje

Strong Hereditary Predispositions to Colorectal Cancer

Hryhorowicz Sz, Kaczmarek-Ryś M, Lis-Tanaś E, Porow J, Szuman M, Grot N, Kryszczyńska A, Paszkowski J, Banasiewicz T and Pławski A

Genes (MDPI), 2022, 13 (12), Number: 2326, 10.3390/genes13122326

IF-4,141 MNiSW-100

Konferencje

Data:
26-29 marzec 2015
Gdzie:
Milan, Italy

World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases

Data:
27-29 marzec 2014
Gdzie:
Poznań

VI Kongres Współczesnej Onkologii - Next Generation

Data:
19-21 marzec 2014
Gdzie:
Essen, Germany

25 th Annual Meeting of the German Society of Humangenetics

Data:
31 maj – 03 czerwiec 2014
Gdzie:
Milan, Italy

European Human Genetics Conference 2014

Data:
8-13 czerwiec 2013
Gdzie:
Paris, France

European Human Genetics Conference 2013

Data:
23 – 26 czerwiec 2012
Gdzie:
Nürnberg, Germany

European Human Genetics Conference 2012

Data:
13-16 czerwiec
Gdzie:
Poznan, Poland

1st Summer Symposium on Nanomaterials and their application to Biology and Medicine 2011

Data:
28 – 31 maj 2011
Gdzie:
Amsterdam, The Netherlands

European Human Genetics Conference 2011

Data:
12 – 15 czerwiec 2010
Gdzie:
Gothenburg, Sweden

European Human Genetics Conference 2010

Nagrody i wyróżnienia

Kto:
prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski
dr n. roln. Szymon Hryhorowicz
dr n. med. Marta Kaczmarek-Ryś
dr n. przyr. Aleksandra Korcz
Publikacja Roku 2019
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

Za pracę przeglądową pt.: „Allosteric Modulation of Cannabinoid Receptor 1—Current Challenges and Future Opportunities” opublikowaną w czasopiśmie International Journal of Molecular Sciences.

Kto: dr n. roln. Szymon Hryhorowicz
Nagroda za najlepszą pracę oryginalną roku 2018
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

za najlepszą pracę oryginalną roku 2018 pt.: „Modifying impact of RET gene haplotypes on medullary thyroid carcinoma clinical course” opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie Endocrine-Related Cancer

Kto: dr n. roln. Szymon Hryhorowicz
„Stypendium i wsparcie towarzyszące dla doktorantów wielkopolskich uczelni wyższych realizujących prace doktorskie na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”
Przyznał: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Kto: dr n. roln. Szymon Hryhorowicz
„Stypendium Naukowe dla najlepszych doktorantów na Wydziale Fizyki UAM”
Przyznał: Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza

2012-2013