Nowe granty w IGC PAN

Projekty Instytutu Genetyki Człowieka PAN, które uzyskały dofinansowanie w konkursach Narodowego Centrum Nauki:

OPUS 19:

Tytuł projektu: „Genomika systemowa w poszukiwaniu nowych genów/wariantów u spokrewnionych rodzin, w tym u mężczyzn z niepowodzeniami rozrodu”
Kierownik: prof. dr hab. Maciej Kurpisz
Kwota dofinansowania: 2 360 400 PLN

PRELUDIUM 19:

Tytuł projektu: „Mutacje elementów cis-regulatorowych jako potencjalny mechanizm prowadzący do niedostępności chromatyny i wyciszania genów w klasycznym chłoniaku Hodgkina”
Kierownik: mgr Adam Ustaszewski
Kwota dofinansowania: 210 000 PLN

MINIATURA 4:

Tytuł projektu: „Analiza składu mirkobioty jelitowej i metabolomu w podłożu i przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit”
Kierownik: dr Oliwia Zakerska-Banaszak

Tytuł projektu: „Określenie roli receptorów kannabinoidowych: CNR1 i CNR2 w nieswoistych chorobach zapalnych jelit”
Kierownik: dr Szymon Hryhorowicz

Tytuł projektu: „Identyfikacja zmian w genie PCSK9 wpływających na kliniczne i subkliniczne wykładniki miażdżycy w chorobie tętnic obwodowych z użyciem sekwencjonowania następnej generacji (NGS)”
Kierownik: dr hab.Ewa Strauss

 

 

 

Powrót