Europejska Karta Naukowca i Kodeks zostały przyjęte przez Komisję Europejską w 2005 roku i zawierają zalecenia określające rolę, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i grantodawców.

Kalendarz działań:

07/2017: prof. Michał Witt, Dyrektor IGC PAN powołał grupę roboczą ds. HR w składzie:
1. Prof. Ewa Zietkiewicz (F; R4) – przewodnicząca
2. dr hab. Monika Frączek   (F; R3)
3. dr hab. Maciej Giefing  (M; R3)
4. dr hab. Andrzej Pławski  (M; R3)
5. Prof. Grzegorz Przybylski  (M; R3)
6. dr Małgorzata Dawidowska (F; R2)
7. mgr Ewelina Kałużna (F; R1)
8. mgr Damian Janecki (M; R1)
9. mgr Monika Rusiłowska (F)

Komitet Sterujący:
1. Prof. Michał Witt (M; R4) – Dyrektor
2. Małgorzata Strecker, MSc (F) – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych

08/2017: Prof. Michał Witt, Dyrektor IGC PAN podpisał list poparcia dla Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. Karta i Kodeks są obecnie w fazie wdrażania.

8/2017: Do wszystkich pracowników naukowych i doktorantów została rozesłana ankieta. Jej wyniki zostały opracowane, zestawione i poddane dyskusji.

11/2017: Dyrekcja IGC PAN spotkała się z pracownikami naukowymi i doktorantami, by omówić plan działania stworzony na podstawie wyników ankiety.

12/2017: Komisja  ds. Karty i Kodu przygotowała raport wynikający z analizy wewnętrznej wraz z planem działania niezbędnym do wprowadzenia zasad Karty i Kodu.

12/2017: Raport został wysłany do Komisji Europejskiej.

Polityka rekrutacji OTM-R

https://euraxess.ec.europa.eu/useful-information/policy-library#document-collapsible-research-careers-strengthened-hrs4r-process.