Tytuł projektu: „Poznaj fascynujący świat genetyki! – warsztaty dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych”

Okres realizacji: 2020 – 2021

Dofinansowanie: 64 111 PLN

Całkowita wartość inwestycji: 71 235 PLN

Celem projektu było upowszechnianie badań naukowych prowadzonych w Instytucie Genetyki Człowieka PAN (IGC PAN) poprzez organizację warsztatów dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat z regionu Wielkopolski, ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej. Priorytetowym zadaniem projektu jest zapoznanie uczestników z fascynującym światem komórek, genów i DNA, uwypuklenie roli jaką pełnią w codziennym życiu i podkreślenie jak ważnym zadaniem jest poznawanie przez naukowców-genetyków mechanizmów ich działania oraz jak ta wiedza przekłada się bezpośrednio na nowe sposoby leczenia chorób czy ich zapobiegania.

Projekt zakłada przeprowadzenie 25 warsztatów tematycznych w ciekawej formule zawierającej 3 różne moduły:
1. Multimedialny aktywizujący wykład (ok. 20 min)
2. Praktyczne spotkanie z warsztatem badacza – Laboratoryjna Kuchnia (ok.25 min)
3. Eksperymentarium (ok. 30 min)

W wyniku realizacji projektu przeprowadzono 35 warsztatów dla 660 dzieci w wieku 6 – 9 lat z terenu Wielkopolski, które  podniosły poziom wiedzy na tematy związane z genetyką. Udział w projekcie ponadto zwiększył świadomość dotyczącą bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w pracy laboratoryjnej oraz zwiększył umiejętności dotyczące drobnych prac laboratoryjnych – budowanie warsztatu młodego naukowca (ćwiczenie m.in. umiejętności manualnych, nauka współpracy w grupie). Realizacja projektu w szerszej skali przyczyniła się do upowszechniania genetyki jako dziedziny nauki i kreowania postaw pro naukowych, budując zainteresowanie zawodem naukowca wśród najmłodszych.

 

 

 

Projekt dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Relacje fotograficzne z warsztatów

Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Wielkopolskiej (23.10.2020 r.)

Gaudium Et Studium. Prywatna Szkoła Podstawowa w Poznaniu (10.03.2021 r.)

Szkoła Podstawowa nr 62 w Poznaniu (19.03.2021 r.)

Szkoła Podstawowa w Kiekrzu (16.06.2021 r.)