Do najważniejszych zadań biura należy:

  • monitorowanie możliwości finansowania badań naukowych, działań w zakresie kształcenia doktorantów i rozwoju Instytutu,
  • współudział w aplikacji o granty krajowe i zagraniczne
  • wsparcie administracyjne w realizacji projektów naukowych i edukacyjnych
  • koordynacja współpracy z partnerami zagranicznymi
  • realizacja projektów w zakresie mobilności międzynarodowej
  • doradztwo w zakresie rozwoju kariery naukowej
  • koordynacja działań lokalnego punktu kontaktowego Programów Ramowych UE

Kontakt:
Marta Anders
email: marta.anders@igcz.poznan.pl

tel.: +48 61 65 79 156
pok.: A24