Instytut Genetyki Człowieka PAN podejmuje działania w ramach popularyzacji nauki poprzez udział w rozmaitych wydarzeniach takich jak  NOC BIOLOGÓW, FESTIWAL NAUKI I SZTUKI, NOC NAUKOWCÓW. Inicjuje także własne projekty i akcje w siedzibie Instytutu jak np. warsztaty dla dzieci organizowane przez Stowarzyszenie Gen-i-już. Wymienione zdarzenia wspierane są przez informacje promocyjne publikowane w mediach tj.: Radio Poznań, czy Głos Wielkopolski.

W chwili obecnej w Instytucie realizowane są następujące projekty popularyzacyjne finansowane ze środków zewnętrznych:

  1. „Poznaj fascynujący świat genetyki! – warsztaty dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych”, okres realizacji: 2020 – 2021, dofinansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  2. „Mobilna Akademia Nauki – Dlaczego Krysia ma piegi, a Olek jest wyższy od Romka? – Zajęcia z genetyki dla uczniów szkól podstawowych z terenu Miasta Poznania – II edycja”, okres realizacji: 2020, dofinansowanie: Miasto Poznań
  3. „Noc Naukowców 2020”, okres realizacji: 2020, dofinansowanie: Komisja Europejska w ramach programu Horyzont 2020