Skład Rady

Przewodnicząca Rady
dr Agnieszka Malcher Zakład Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych
Wiceprzewodnicząca Rady
dr Kinga Bednarek Zakład Genetyki Nowotworów
Członkowie Rady
dr hab. Tomasz Kolanowski Zakład Patologii Molekularnej
dr Michał Walczak Zakład Funkcji Kwasów Nukleinowych
mgr Rim Ibrahim Zakład Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych
mgr Natalia Maćkowska-Maślak Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej
mgr Alicja Rabiasz Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej

Działalność Rady

Podstawę regulaminową działania Rady stanowią rozporządzenia zawarte w § 1-3 Zarządzenia Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie powołania Rady Młodych Pracowników Naukowych. Rada stanowi organ  pomocniczy i pośredniczący między Młodymi Pracownikami Naukowymi Instytutu a Koordynatorką do spraw Młodych Naukowców Instytutu, Panią prof. dr hab. Jadwigą Jaruzelską.

Definicja Młodego Pracownika Nauki, przyjęta przez Radę, inspirowana Europejską Kartą Naukowca:
Młodym pracownikiem naukowym w IGC PAN jest osoba wykonująca pracę naukową,  której celem jest uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, niezależnie od sposobu zatrudnienia i kryterium wieku. Definicja obejmuje zatem doktorantów i osoby ze stopniem doktora przed habilitacją, które wybrały ścieżkę rozwoju zawodowego zakładającą uzyskanie habilitacji, ale nie osiągnęły jeszcze pełnej samodzielności naukowej.

Rada przyjmuje politykę otwartości na propozycje i wnioski płynące ze środowiska Młodych Pracowników Naukowych Instytutu i zachęca do bezpośredniego kontaktu z członkami Rady celem przedstawienia spraw wymagających interwencji lub opinii Rady.

Dotychczasowe działania Rady Młodych Pracowników Naukowych IGC PAN

  • Rozpatrywanie wniosków minigrantowych
  • Utworzenie Kodeksu postępowania promotora w IGC PAN
  • Współorganizwanie seminariów i journal clubów dla grupy R2 (po doktoracie)
  • Wsparcie Komisji ds. Rozwoju Kadry w sprawie utworzenia regulaminu nadania stopnia doktora trybu I i II
  • Współorganizowanie spotkań grupy R1 (doktorantów) z Dyrektorem IGC PAN

Spotkanie integracyjne grupy R1 i R2

W Instytucie Genetyki Człowieka w dniu 11.10.2023 odbyło się przemiłe spotkanie, zorganizowane przez Radę Młodych Pracowników Naukowych, skupiające grupę entuzjastycznych doktorantów oraz grupę doświadczonych Post-Doc’ów. Rozpoczęliśmy spotkanie grą w bingo i dzieliliśmy się zabawnymi wpadkami w laboratorium. Były też przepyszne smakołyki. Największą jednak rozrywką była fotobudka, w której uwieczniliśmy niezapomniane chwile pełne radości i koleżeństwa.

PxcCPSucu7k9Vl0N

R1 and R2 meeting video
Important information for new IHG emloyes

Minigranty IGC PAN dotychczas przyznane

Zuzanna Bukowy-Bieryłło
Maciej Śmiałek
Katarzyna Kiwerska
Aleksandra Zielińska
Marta Kazimierska
Alicja Rabiasz
Magdalena Żurawek
Zuzanna Bukowy-Bieryłło
Oliwia Zakerska-Banaszak

Informacje dodatkowe

Finansowanie minigrantów zostało czasowo wstrzymane. O więcej informacji proszę o zwrócenie się do jednego z członków RMPN.