Myocardial Infarction.

Rozwadowska N, Kurpisz M; W: A Roadmap to Nonhematopoietic Stem Cell-based Therapeutics. From Bench to the Clinic. Ed. by Xiao-Dong Chen, Academic Press, 2018, ISBN eBook 9780128119211, paperback 97801281192119204, Chapter 9, pp.: 223-242.

Wpływ kannabinoidów na układ immunologiczny w kontekście ich działania przeciwnowotworowego.

Śledziński P, Nowak-Terpiłowska A, Zeyland J, Słomski R; W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Cz. VII. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Red. J. Nyćkowiak , J. Leśny, wyd. Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-66139-27-5, str.: 154-159, rozdz. 24.

Programmable site-specific nucleases for target genome engineering.

Hryhorowicz M, Mazurkiewicz N, Zeyland J, Nowak-Terpiłowska A, Słomski R, Lipiński D; W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : Nauki przyrodnicze. Część 4 / Red. nauk. Marcin Baran, Jędrzej Nyćkowiak; Wydawn. Młodzi Naukowcy, Poznań 2018, str. 96-101, ISBN: 978-83-66139-02-2 ; 978-83-65677-93-8 (całość).

Cannabidiol as a potential novel therapeutic agent.

Hryhorowicz S, Słomski R, Nowak-Terpiłowska A, Śledziński P; Annual Report, Polish Academy of Sciences, Medical Sciences.

Znaczenie genu PNPLA3 w progresji uszkodzenia wątroby w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Kałużna E, Świątek-Kościelna B, Januszkiewicz-Lewandowska D, Nowak J W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Cz. VII. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Red. J. Nyćkowiak , J. Leśny, wyd. Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-66139-27-5, Poznań 2018, str. 78-83.