Production of ZFN-mediated GGTA1 knock-out pigs by microinjection of gene constructs into pronuclei of zygotes.

Lipiński D, Nowak-Terpiłowska A, Hryhorowicz M, Jura J, Korcz A, Słomski R, Juzwa W, Smorąg Z, Zeyland J; Pol J Vet Sci, 2019: 22 (1): 91-100, doi 10.24425/pjvs.2018.12561.

Influence of hypoxia prevailing in post-infarction heart on proangiogenic gene expression and biological features of human myoblast cells applied as proregenerative therapeutic tool.

Zimna A, Wiernicki B, Kolanowski T, Malcher A, Rozwadowska N, Labedz W, Kubaszewski L, Kurpisz M; J Physiol Pharmacol, 2018 Dec; 69 (6): 859-974,. doi: 10.26402/jpp.2018.6.02. Epub 2019 Mar 18.