Understanding cannabinoid receptors: structure and function.

Andrzejewska A, Staszak K, Kaczmarek-Ryś M, Słomski R, Hryhorowicz Sz; Folia Biol Oecol, Acta Univ Lodziensis, 2018, 14: 1-13.

Modulacja allosteryczna receptora CB1.

Staszak K, Andrzejewska A, Kaczmarek-Ryś M, Słomski R, Hryhorowicz S W: Nauki Przyrodnicze i Medyczne: Najnowsze doniesienia dotyczące nauk medycznych i biotechnologicznych, Lublin, 2018; ISBN: : 978-83-950719-1-1: 106-116.