Wpływ hipoksji sercowej na ekspresję genów proangiogennych w pozawałowym sercu myszy oraz na właściwości biologiczne mioblastów ludzkich dla potencjalnych terapii proregeneracyjnych.

Zimna A; Wyd. Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań 2018, ISBN: 978-83-950393-0-0, str. 1-164.

Stymulowany aminoglikozydami translacyjny odczyt przedwczesnych kodonów STOP w wybranych genach zaangażowanych w patogenezę pierwotnej dyskinezy rzęsek (PCD).

Dąbrowski M; Wyd. Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań 2018, ISBN: 978-83-950393-0-0, str. 1-135.

Myocardial Infarction.

Rozwadowska N, Kurpisz M; W: A Roadmap to Nonhematopoietic Stem Cell-based Therapeutics. From Bench to the Clinic. Ed. by Xiao-Dong Chen, Academic Press, 2018, ISBN eBook 9780128119211, paperback 97801281192119204, Chapter 9, pp.: 223-242.

Wpływ kannabinoidów na układ immunologiczny w kontekście ich działania przeciwnowotworowego.

Śledziński P, Nowak-Terpiłowska A, Zeyland J, Słomski R; W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Cz. VII. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Red. J. Nyćkowiak , J. Leśny, wyd. Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-66139-27-5, str.: 154-159, rozdz. 24.