Czynniki predykcyjne szybkiej odpowiedzi wirusologicznej u chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C leczonych pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną.

Świątek-Kościelna B, Kałużna E, Januszkiewicz-Lewandowska D, Barcińska D, Rembowska J, Antosik D, Bereszyńska I, Mozer-Lisewska I, Nowak J; W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Choroby, część II, Wydawca: Młodzi Naukowcy (red. nauk.: Nyćkowiak J, Leśny J); ISBN: 978-83-65917-41-6, Poznań, 2017: 135-140.

MikroRNA jako potencjalne biomarkery raka wątroby.

Kałużna E, Świątek-Kościelna B, Januszkiewicz-Lewandowska D, Rembowska J, Nowak J; W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Choroby nowotworowe, Wydawca: Młodzi Naukowcy (red. nauk.: Nyćkowiak J, Leśny J); ISBN: 978-83-65917-41-6, Poznań, 2017: 62-67.

Różnorodność genotypów wirusa C zapalenia wątroby (HCV) - znaczenie kliniczne.

Świątek-Kościelna B, Kałużna E, Januszkiewicz-Lewandowska D, Rembowska J, Nowak J; W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Choroby, część II, Wydawca: Młodzi Naukowcy (red. nauk.: Nyćkowiak J, Leśny J); ISBN: 978-83-65917-41-6, Poznań, 2017: 128-134.

Koliste RNA jako ważny element świata niekodujących RNA.

Kałużna E, Świątek-Kościelna B; W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Choroby nowotworowe, Wydawca: Młodzi Naukowcy (red. nauk.: Nyćkowiak J, Leśny J); ISBN: 978-83-65917-41-6, Poznań, 2017: 62-67.

Augmentacja kości z wykorzystaniem mezenchymalnych komórek macierzystych – przegląd piśmiennictwa.

Brożek R, Kurpisz M, Koczorowski R; Dental Forum, 2017, 45 (1): 89-96.

60 lat Katedry Biochemii i Biotechnologii.

Słomski R, Szalata M; Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ISBN 978-83-7160-872-8, str. 1-274

Alterations of Myc locus in cholesteatoma as an analogy to neoplastic transformation.

Szyfter K, Jarmuż-Szymczak M, Gawęcki W, Kostrzewska-Poczekaj M, Szyfter W; W: Cholesteatoma and Ear Surgery - An Update, 2017, ISBN: 13: 978-90-6299-267-6, Kugler Publications, Amsterdam, The Netherlands (ed. Matthew Yung), pp: 273-275.