1. Informacje ogólne o instytucji
  2. Zajęcia oferowane w roku akademickim 2023/2024
  3. Kursy językowe
  4. Kalendarz akademicki
  5. System oceniania
  6. Zakwaterowanie
  7. Opieka zdrowotna
  8. Przewodnik studencki

Informacje ogólne o instytucji

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk ma długą historię. Powstał w 1974 roku jako Zakład Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk (ZGC PAN). Z dniem 1 kwietnia 2003 r. został przekształcony w Instytut Genetyki Człowieka, PAN.

Instytut zatrudnia 83 osoby, w tym 39 naukowców, 19 doktorantów oraz 28 specjalistów i techników.

IGC PAN ma prawo do nadawania stopnia doktora (od 2002 r. ) i doktora habilitowanego (od 2010 r. ) w dyscyplinie nauk medycznych w dziedzinie biologia medyczna. Od 2018 roku Instytut oferuje Międzynarodowe Studia Doktoranckie.
Instytut składa się z pięciu zakładów i jednej samodzielnej grupy badawczej. Zakłady są sztywnymi strukturami i wyznaczają kierunek badań poszczególnych zespołów badawczych, natomiast samodzielne grupy badawcze tworzone są na czas określony na potrzeby realizacji konkretnych projektów badawczych.

Główne obszary badawcze Instytutu to cytogenetyka, genetyka molekularna, patologia komórkowa, biologia reprodukcyjna, mutageneza i biotechnologia. Prace prowadzone w Instytucie mają na celu wyjaśnienie molekularnych podstaw różnych zaburzeń, ze szczególnym uwzględnieniem rzadkich chorób genetycznych, nowotworów, biologii i zastosowania komórek macierzystych, zaburzeń płodności, wspólnych chorób autoimmunologicznych i zakaźnych. Aby zrozumieć podstawowe mechanizmy tych zaburzeń i podatności na choroby, w naszych badaniach stosujemy nowoczesne technologie biologii molekularnej oraz techniki cytogenetyczne i immunologiczne.

Plan zajęć w semestrze letnim 2023/24

Kursy językowe

Ponieważ studia doktoranckie, seminaria i wszystkie wykłady oraz publikacje naukowe prowadzone są w języku angielskim, zarówno od studentów, jak i pracowników wymaga się wysokiego poziomu znajomości języka. W celu ciągłego doskonalenia umiejętności językowych IGC PAN oferuje doktorantom i pracownikom kurs języka angielskiego. Kurs odbywa się przez cały rok akademicki, raz w tygodniu (2 godziny), na różnych poziomach i jest bezpłatny. Wszyscy studenci i pracownicy (akademiccy i nieakademiccy) pragnący wziąć udział w mobilności mogą w niej uczestniczyć i doskonalić swoje umiejętności językowe przed wyjazdem i w trakcie pobytu w Polsce. Kurs jest również otwarty dla studentów zagranicznych.

Kalendarz akademicki

Semestr zimowy 1 października – 28 lutego
Semestr letni 1 marca  – 30 września

System oceniania

Ocena Opis oceny
5 bardzo dobry
4+ dobry plus
4 dobry
3+ dostateczny plus
3 dostateczny
2 niedostateczny


Zakwaterowanie

Studenci mogą znaleźć zakwaterowanie w kilku prywatnych akademikach:

Student Depot Polonez
SofaRoom4You 
Leo 

oraz w ramach wielu prywatnych ofert:
HousingAnywhere
Erasmusu.com
Gabinohome
RealEstate24
Mostowa4a

Opieka zdrowotna

Opieka zdrowotna w Polsce jest dostępna dla studentów z krajów UE/EOG, pod warunkiem, że posiadają oni ważne ubezpieczenie medyczne w krajowym systemie ubezpieczeń w swoim kraju. Ważny paszport, legitymacja studencka lub doktorancka oraz ważna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do bezpłatnej opieki medycznej w Polsce.

W miarę możliwości zaleca się, aby studenci z krajów nienależących do UE/EOG wykupili własne międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne przed przyjazdem do Polski. W przeciwnym razie są oni zobowiązani do podpisania dobrowolnej umowy ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) i opłacenia własnych składek ubezpieczeniowych. W ramach tego systemu ubezpieczeń studenci mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej i mogą korzystać z uniwersyteckich klinik i ośrodków zdrowia. Ponadto, wszyscy studenci zagraniczni mają możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia wypadkowego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl.

Na terenie całego kraju znajdują się publiczne zakłady opieki zdrowotnej i szpitale. W ośrodkach zdrowia zazwyczaj wymagana jest wizyta. Za wizyty w ośrodku zdrowia mogą być pobierane opłaty.
Zdecydowanie zaleca się ubezpieczyć cenne rzeczy przed kradzieżą, utratą lub uszkodzeniem.

Aby odwiedzić prywatne centrum medyczne, należy zabrać ze sobą paszport. Koszt wizyty to około 25/30 euro.

Przewodnik studencki

Poznań to jedno z największych i najstarszych polskich miast, położone w zachodniej Polsce, nad Wartą i Cybiną. Słowianie osiedlili się tu już w V wieku, w VIII wieku Poznań stał się najważniejszym ośrodkiem państwa polskiego. Poznań uzyskał prawa miejskie w 1253 roku. Obecnie jest stolicą województwa wielkopolskiego, siedzibą władz województwa i powiatu poznańskiego. Liczy ponad 550 000 mieszkańców i należy do najważniejszych ośrodków akademickich, naukowych i kulturalnych Polski. Jako jedno z najstarszych polskich miast, jest atrakcyjnym celem podróży dla turystów.
Odkryj Poznań

Wielkopolska, zwana z łacińskiego Maior Polonia, czyli Wielka Polska, jest ciekawym i cennym regionem Polski. Położony jest w środkowo-zachodniej części Polski, w dolinie rzeki Warty, ze stolicą w Poznaniu, centralnie położoną w regionie. W Wielkopolsce narodziły się początki państwowości polskiej. Przypomina o tym Szlak Piastowski – szlak turystyczny prowadzący przez miejsca związane z pierwszymi polskimi królami i panami.
Wielkopolska to także kraina jezior – rozciągają się tu liczne malownicze zbiorniki Pojezierza Wielkopolskiego, co czyni region niezwykle interesującym dla miłośników przyrody. Wielość obszarów rezerwatów przyrody, szlaki wodne wzdłuż kilku rzek czy szlaki rowerowe w całym regionie sprawiają, że wizyta w Wielkopolsce jest naprawdę przyjemnym doświadczeniem. Turystów urzekną jednak również liczne zabytki, takie jak małe zamki, pałace, stare dwory, zabytkowe katedry i drewniane kościoły, a także zabytki przemysłu, takie jak muzea parowozów, zabytkowe stacje kolejowe czy wąskotorowe trasy kolejowe. Dlatego Wielkopolskę często odwiedzają turyści z Polski i zagranicy.

Odkryj Wielkopolskę