Samodzielna Grupa Badawcza Biologii RNA

Samodzielna Grupa Badawcza Funkcji Niekodujących Części Genomu ma na celu funkcjonalne scharakteryzowanie różnych niekodujących sekwencji genomu (miRNA, lncRNA, eRNA, wzmacniacze transkrypcji, promotory genu i miejsca wiązania czynników transkrypcyjnych) w podstawowych procesach komórkowych oraz w patogenezie nowotworów.

Samodzielna Grupa Badawcza Hematoonkologii Podstawowej i Translacyjnej

Samodzielna Grupa Badawcza Zaawansowanych Modeli Tkankowych