LPK prowadzi działalność informacyjną na temat działań w ramach Horyzontu Europa

KONTAKT: KOORDYNATOR DS. BADAŃ, tel. 61 65 79 156, e-mail: marta.anders@igcz.poznan.pl

Program Ramowy Badań i Innowacji (2021-2027)
Budżet: 95.5 mld
Trzy filary:

DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA
 • finansowanie najwyższej jakości badań pionierskich przez Europejską Radę ds. Badań (ERC)
 • rozwijanie kariery naukowej poprzez akcje Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA),
 • udostępnianie infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury).
GLOBALNE WYZWANIA I EUROPEJSKA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEMYSŁOWA
 • rozwijanie kluczowych technologii przemysłowych: ICT, nanotechnologii, zaawansowanych materiałów i procesów produkcji,   biotechnologii oraz technologii kosmicznych,
 • zapewnienie dostępu do kapitału wysokiego ryzyka,
 • wspieranie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach.
INNOWACYJNA EUROPA
 • finansowanie ponadnarodowej współpracy badawczej jako odpowiedzi na priorytety polityki i najważniejsze wyzwania społeczne, określone s strategii „Horyzont Europa”.

Filar obejmuje następujące wyzwania:

 • Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
 • Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka
 • Bezpieczna, czysta i efektywna energia
 • Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
 • Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
 • Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa
 • Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli.

Główne działania dodatkowe:

Więcej informacji o programie „Horyzont Europa” można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.