LPK prowadzi działalność informacyjną na temat działań w ramach Horyzontu 2020

KONTAKT: KOORDYNATOR tel. 61 65 79 156

Horyzont2020
Program Ramowy Badań i Innowacji (2014-2020)
Budżet 77 mld
Trzy filary:

DOSKONAŁOŚĆ W NAUCE
 • finansowanie najwyższej jakości badań pionierskich przez Europejską Radę ds. Badań (ERC),
 • wspieranie przyszłych i powstających technologii (FET),
 • rozwijanie kariery naukowej poprzez akcje Marii Skłodowskiej-Curie,
 • udostępnianie infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury).
WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE
 • rozwijanie kluczowych technologii przemysłowych: ICT, nanotechnologii, zaawansowanych materiałów i procesów produkcji,   biotechnologii oraz technologii kosmicznych,
 • zapewnienie dostępu do kapitału wysokiego ryzyka,
 • wspieranie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach.
WYZWANIA SPOŁECZNE
 • finansowanie ponadnarodowej współpracy badawczej jako odpowiedzi na priorytety polityki i najważniejsze wyzwania społeczne, określone s strategii „Europa 2020”.

Filar obejmuje następujące wyzwania:

 • Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
 • Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka
 • Bezpieczna, czysta i efektywna energia
 • Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
 • Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
 • Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa
 • Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli.

Główne działania dodatkowe:

 • poszerzanie uczestnictwa przez teaming, twinning i Katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej,
 • nauka w i dla społeczeństwa,
 • inicjatywy Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Więcej informacji o programie „Horyzont 2020” można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.