Poznańską Szkołę Doktorską Instytutów Polskiej Akademii Nauk prowadzą wspólnie:

Szkoła kształcić będzie kandydatów do stopnia doktora w następujących dyscyplinach:

  • nauki biologiczne
  • nauki chemiczne
  • nauki fizyczne
  • nauki medyczne
  • rolnictwo i ogrodnictwo.

Dokumenty dla kandydatów i doktorantów:

Strona internetowa PSD IPAN  http://www.psd-ipan.ibch.poznan.pl/


Kierownictwo i koordynatorzy dyscyplin PSD IPAN

dr hab. Mariola Dutkiewicz, prof. ICHB
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
kierownik

prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Instytut Genetyki Człowieka PAN
z-ca kierownika

dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR
Instytut Genetyki Roślin
z-ca kierownika

Koordynatorzy dyscyplin:

koordynator
nauki biologiczne
prof. dr hab. Paweł Bednarek 
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

z-ca koordynatora
nauki biologiczne
dr hab. Anna Kurzyńska-Kokorniak, prof. ICHB
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

z-ca koordynatora
nauki biologiczne
dr hab. Ewelina Ratajczak, prof. ID PAN
Instytut Dendrologii PAN

z-ca koordynatora
nauki biologiczne
dr hab. Joanna Mucha, prof. ID PAN
Instytut Dendrologii PAN

koordynator
nauki chemiczne
dr hab. Anna Pasternak, prof. ICHB
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

z-ca koordynatora
nauki chemiczne
dr hab. Katarzyna Pachulska-Wieczorek, prof. ICHB
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

koordynator
nauki fizyczne
prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc
Instytut Fizyki Molekularnej PAN

z-ca koordynatora
nauki fizyczne
dr hab. Michał Bielejewski, prof. IFM PAN
Instytut Fizyki Molekularnej PAN

koordynator
nauki medyczne
prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Instytut Genetyki Człowieka PAN

z-ca koordynatora
nauki medyczne
prof. dr hab. Ewa Ziętkiewicz
Instytut Genetyki Człowieka PAN

koordynator
rolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Lidia Błaszczyk, prof. IGR PAN
Instytut Genetyki Roślin PAN

z-ca koordynatora
rolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN
Instytut Genetyki Roślin PAN