Poznańską Szkołę Doktorską Instytutów Polskiej Akademii Nauk prowadzą wspólnie:

Szkoła kształcić będzie kandydatów do stopnia doktora w następujących dyscyplinach:

  • nauki biologiczne
  • nauki chemiczne
  • nauki fizyczne
  • nauki medyczne
  • rolnictwo i ogrodnictwo.

Dokumenty dla kandydatów i doktorantów:


Kierownictwo i koordynatorzy dyscyplin PSD IPAN

kierownik prof. dr hab. Jerzy Boryski
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
jboryski@ibch.poznan.pl

z-ca kierownika prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Instytut Genetyki Człowieka PAN
jadwiga.jaruzelska@igcz.poznan.pl

z-ca kierownika dr hab. Mariola Dutkiewicz
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
mariolad@ibch.poznan.pl

koordynator dyscypliny nauki biologiczne
dr hab. Paweł Bednarek, prof. ICHB
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
bednarek@ibch.poznan.pl

z-ca koordynatora dyscypliny nauki biologiczne
dr hab. Anna Kurzyńska-Kokorniak, prof. ICHB
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
akurzyns@ibch.poznan.pl

z-ca koordynatora dyscypliny nauki biologiczne
dr hab. Ewelina Ratajczak
Instytut Dendrologii PAN
eratajcz@man.poznan.pl

z-ca koordynatora dyscypliny nauki biologiczne
dr hab. Joanna Mucha
Instytut Dendrologii PAN

koordynator dyscypliny nauki chemiczne
dr hab. Anna Pasternak, prof. ICHB
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
apa@ibch.poznan.pl

z-ca koordynatora dyscypliny nauki chemiczne
dr hab. Katarzyna Pachulska-Wieczorek, prof. ICHB
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
kasiapw@ibch.poznan.pl

koordynator dyscypliny nauki fizyczne
prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc
Instytut Fizyki Molekularnej PAN
jadwiga.tritt-goc@ifmpan.poznan.pl

z-ca koordynatora dyscypliny nauki fizyczne
dr hab. Michał Bielejewski
Instytut Fizyki Molekularnej PAN
michal.bielejewsji@ifmpan.poznan.pl

koordynator dyscypliny nauki medyczne
prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Instytut Genetyki Człowieka PAN
jadwiga.jaruzelska@igcz.poznan.pl

z-ca koordynatora dyscypliny nauki medyczne
prof. dr hab. Ewa Ziętkiewicz
Instytut Genetyki Człowieka PAN
ewa.zietkiewicz@igcz.poznan.pl

koordynator dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Lidia Błaszczyk
Instytut Genetyki Roślin PAN
lgol@igr.poznan.pl