Gen_i_juzCelem Stowarzyszenia jest działalność naukowa oraz popularyzatorska, upowszechnianie wiedzy z dziedziny nauk medycznych, biologicznych, pomoc członkom oraz osobom niezrzeszonym w Stowarzyszeniu w uzyskiwaniu informacji o osiągnięciach nauk medycznych i biologicznych.

Stowarzyszenie Gen-i-już realizuje projekty popularyzatorskie, m.in. dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Poznania prowadzi warsztaty dla dzieci w siedzibie Instytutu IGC PAN, podczas których uczestnicy mają możliwość przeprowadzenia prostych doświadczeń laboratoryjnych tj.: izolacja DNA, wizualizowania swojej wiedzy (model DNA).

Szczegóły i kontakt na naszej stronie społecznościowej.