Gen_i_juzCelem Stowarzyszenia jest działalność naukowa oraz popularyzatorska, upowszechnianie wiedzy z dziedziny nauk medycznych, biologicznych, pomoc członkom oraz osobom niezrzeszonym w Stowarzyszeniu w uzyskiwaniu informacji o osiągnięciach nauk medycznych i biologicznych.

Stowarzyszenie Gen-i-już realizuje projekty popularyzatorskie, m.in. dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Poznania prowadzi warsztaty dla dzieci w siedzibie Instytutu IGC PAN, podczas których uczestnicy mają możliwość przeprowadzenia prostych doświadczeń laboratoryjnych tj.: izolacja DNA, wizualizowania swojej wiedzy (model DNA).

W okresie kwiecień – grudzień 2022 realizuje projekt pt. Mobilna Akademia Nauki (MAN) – Nie taki wirus straszny – czyli co genetycy chowają w probówkach”.

Projekt jest realizowany w ramach dofinansowania przyznanego przez Urząd Miasta Poznania.

MAN – ulotka o projekcie

Kontakt (rejestracja szkół): dr hab. Magdalena Żurawek, e-mail: magdalena.zurawek@igcz.poznan.pl, tel. +48 61 65 79 219.

Więcej na naszej stronie społecznościowej.