Dotacja Miasta Poznań na projekt popularyzatorski

Stowarzyszenie Gen-i-już działające w IGC PAN otrzymało dofinansowanie z Miasta Poznania na realizację projektu pt. „Mobilna Akademia Nauki (MAN)– Nie taki wirus straszny – czyli co genetycy chowają w probówkach”. 

Nagroda Wydziału V Nauk Medycznych PAN

Prof. Jadwiga Jaruzelska, dr Marcin Piotr Sajek, dr Maciej Jerzy Śmiałek i  mgr Erkut Ilaslan  z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu otrzymali zespołową Nagrodę Wydziału V PAN za cykl 5 prac pt. „Rola białek NANOS oraz PUM w rozrodzie człowieka oraz niepłodności”.