Rozprawy doktorskie – streszczenia i recenzje

mgr Agnieszka Malcher:

streszczenie (PL), streszczenie (EN), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr inż. Magdalena Kostrzewska-Poczekaj:

streszczenie (PL), streszczenie (EN), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr Tomasz Kolanowski:

streszczenie (PL), streszczenie (EN), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr Marcin Szaumkessel:

streszczenie (PL), streszczenie (EN), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr Małgorzata Kurkowiak:

streszczenie (PL), streszczenie (EN), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr Marta Kaczmarek-Ryś:

streszczenie (PL), streszczenie (EN), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr inż. Paweł Boruń:

streszczenie (PL), streszczenie (EN), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr Marcin Sajek:

streszczenie (PL), streszczenie (EN), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr Jarosław Lewandowski:

streszczenie (PL), streszczenie (EN), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr Maciej Dąbrowski:

streszczenie (PL), streszczenie (EN), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr Agnieszka Zimna:

streszczenie (PL), streszczenie (EN), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr inż. Damian Janecki:

streszczenie (PL), streszczenie (EN), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr  Kinga Bednarek:

streszczenie (PL), streszczenie (EN), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr  Karolina Nowicka-Bauer:

streszczenie (PL), streszczenie (EN), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr  Anna Rugowska:

streszczenie (PL), streszczenie (EN), recenzja nr 1, recenzja nr 2,


mgr  Bronisława Szarzyńska-Zawadzka:

streszczenie (PL), streszczenie (EN), recenzja nr 1, recenzja nr 2,


mgr inż. Joanna Świerkowska:

streszczenie (PL), streszczenie (EN), recenzja nr 1, recenzja nr 2,


mgr Ewelina Kałużna:

streszczenie (PL), streszczenie (EN), recenzja nr 1, recenzja nr 2,


mgr inż. Maciej Śmiałek:

streszczenie (PL), streszczenie (EN), recenzja nr 1, recenzja nr 2,


mgr Julia Paczkowska

Streszczenie (PL), Streszczenie (EN),


mgr inż. Michał Walczak

Streszczenie (PL), Streszczenie (EN),


Przewody habilitacyjne

dr Maciej Giefing:

Wniosek, Harmonogram, Autoreferat, Recenzja nr 1, Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej.


dr Kamila Kusz-Zamelczyk:

Wniosek, Harmonogram, Autoreferat, Recenzja nr 1Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej.


dr Natalia Rozwadowska:

Wniosek, Autoreferat, Recenzja nr 1, Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej


dr Monika Frączek:

Wniosek, Autoreferat, Recenzja nr 1, Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej


dr Ewa Strauss:

Wniosek, Autoreferat, Recenzja nr 1, Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej


dr Magdalena Żurawek:

Wniosek, Autoreferat, Recenzja nr 1, Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej


dr Małgorzata Dawidowska:

Wniosek, Autoreferat, Recenzja nr 1, Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej


dr Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk:

Wniosek, Autoreferat, Recenzja nr 1, Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej


dr Marzena Skrzypczak-Zielińska:

Wniosek, Autoreferat, Recenzja nr 1, Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej