Rozprawy doktorskie – streszczenia i recenzje

mgr Agnieszka Malcher:

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr inż. Magdalena Kostrzewska-Poczekaj:

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr Tomasz Kolanowski:

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr Marcin Szaumkessel:

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr Małgorzata Kurkowiak:

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr Marta Kaczmarek-Ryś:

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr inż. Paweł Boruń:

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr Marcin Sajek:

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr Jarosław Lewandowski:

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr Maciej Dąbrowski:

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr Agnieszka Zimna:

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr inż. Damian Janecki:

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr  Kinga Bednarek:

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr  Karolina Nowicka-Bauer:

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2.


mgr  Anna Rugowska:

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2,


mgr  Bronisława Szarzyńska-Zawadzka:

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2,


mgr inż. Joanna Świerkowska:

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2,


mgr Ewelina Kałużna:

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2,


mgr inż. Maciej Śmiałek:

streszczenie (PL), streszczenie (ENG), recenzja nr 1, recenzja nr 2,


mgr Julia Paczkowska

Streszczenie (PL), Streszczenie (ENG), Recenzja nr (1), Recenzja nr (2)


mgr inż. Michał Walczak

Streszczenie (PL), Streszczenie (ENG), Recenzja (1), Recenzja (2)


mgr Ewa Byzia

Streszczenie (PL), Streszczenie (ENG), Recenzja (1), Recenzja (2), 


mgr Joanna Janiszewska

streszczenie (PL), Streszczenie (ENG), Recenzja 1_Olejniczak M, Recenzja 2_Chechlińska M


mgr Marta Kazimierska

Streszczenie (PL), Streszczenie (ENG), Recenzja 1_Olejniczak M, Recenzja 2_Rubiś B, Recenzja 3_Basak G


mgr Erkut Ilaslan

Streszczenie (ENG), Streszczenie (PL), Recenzja 1 z 2 (Wyr)_Jarmołowski A, Recenzja 2 z 2_Brązert Mmgr Monika Drobna-Śledzińska

Streszczenie, Abstract, Recenzja 1 z 2 (Wyr) – Lewandowski K, Recenzja 2 z 2 (Wyr) – Rolle K,


mgr Magdalena Nowaczyk

Streszczenie, Abstract, Recenzja (1)_Chabielska E, Recenzja (2)_Smoleński R,


Rozprawy doktorskie, recenzje – osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020

mgr Karolina Rassek

Rozprawa doktorska, Streszczenie, Abstract, Recenzja 1 z 3_Wyr_Lewandowski K, Recenzja 2 z 3_Wyr_Gniadecki R, Recenzja 3 z 3_Wyr_Marszałek A


mgr Marta Kasprzyk

Rozprawa doktorska, Streszczenie, Abstract, Recenzja (1)_Mieczkowski J, Recenzja (2)_Rolle K, Recenzja (3)_Gil K,


mgr Katarzyna Jaśkiewicz

Rozprawa doktorska, Streszczenie, Abstract, Recenzja (1)_Stopa M, Recenza (2)_Nowińska A, Recenzja (3)_Majsterek I


Przewody habilitacyjne

dr Maciej Giefing:

Wniosek, Harmonogram, Autoreferat, Recenzja nr 1, Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej.


dr Kamila Kusz-Zamelczyk:

Wniosek, Harmonogram, Autoreferat, Recenzja nr 1Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej.


dr Natalia Rozwadowska:

Wniosek, Autoreferat, Recenzja nr 1, Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej


dr Monika Frączek:

Wniosek, Autoreferat, Recenzja nr 1, Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej


dr Ewa Strauss:

Wniosek, Autoreferat, Recenzja nr 1, Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej


dr Magdalena Żurawek:

Wniosek, Autoreferat, Recenzja nr 1, Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej


dr Małgorzata Dawidowska:

Wniosek, Autoreferat, Recenzja nr 1, Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej


dr Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk:

Wniosek, Autoreferat, Recenzja nr 1, Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej


dr Marzena Skrzypczak-Zielińska:

Wniosek, Autoreferat, Recenzja nr 1, Recenzja nr 2, Recenzja nr 3, Skład komisji habilitacyjnej, Uchwała Rady Naukowej


dr Aleksandra Zielińska:

Wniosek, Dane wnioskodawcy, Kopia dyplomu, Autoreferat, Skład komisji habilitacyjnej, Recenzja 1_Krajewska W, Recenzja 2_Sadowska-Bartosz I, Recenzja 3_Herman-Antosiewicz A, Recenzja 4_Mackiewicz A, Uchwała Komisji Habilitacyjnej wraz z załącznikami_8.11.2022, Decyzja Nr 2_koresp.2022 – odmowa nadania stopnia dra hab. A. Zielińskiej


dr Iwona Ziółkowska-Suchanek:

Wniosek, Dane wnioskodawcy, Kopia dyplomu, Autoreferat, Skład komisji habilitacyjnej, Recenzja 1_Rubiś B, Recenzja 2_Siewinski M, Recenzja 3_Mostowska A, Recenzja 4_Jagodziński P, Uchwała Komisji Habilitacyjnej wraz z zał., Decyzja Nr 1_RN_52_2022 – nadanie stopnia dra hab. I. Ziółkowska-Suchanek


dr Zuzanna Bukowy-Bieryłło:

Wniosek, Dane_wnioskodawcy, Kopia dyplomu, Autoreferat, Skład komisji habilitacyjnej – dr Z. Bukowy-Bieryłło, Recenzja (1), Recenzja (2), Recenzja (3),Recenzja (4), Uchwała Komisji Habilitacyjnej wraz z zał., Decyzja_nadanie stopnia dra hab. Z. Bukowy-Bieryłło


dr Tomasz Kolanowski

Wniosek, Dane Wnioskodawcy, Kopia dyplomu, Autoreferat, Uchwała nr 7_53_2023 – Skład kom. hab. T. Kolanowskiego, Recenzja_1_Bieganowski P, Recenzja_2_Zera T, Recenzja_3_Hennig E,Recenzja_4_Cybulski C, Uchwała komisji hab. wraz z załącznikami, Decyzja_nadanie stopnia dra hab. Tomaszowi Kolanowskiemu


dr Katarzyna Kiwerska

Wniosek, Dane wnioskodawcy, Kopia dyplomu, Autoreferat, Uchwała nr 5_54_2023 – Skład kom. hab. K. Kiwerskiej, Recenzja (1)_Lener M, Recenzja (2)_Bogunia-Kubik K, Recenzja (3)_Laidler P, Recenzja (4)_Kocki J, UCHWAŁA komisji, UZASADNIENIE_zalacznik nr 1 do uchwaly,PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji habilitacyjnej, PROTOKÓŁ z głosowania, Decyzja nr 2_RN_55_nadanie stopnia dra hab. Katarzynie Kiwerskiej


dr Katarzyna Iżykowska

Wniosek, Dane wnioskodawcy, Kopia dyplomu, Autoreferat, Skład Komisji hab., Uchwała 1_2024 – głos. koresp. – zmiana składu komisji hab.


dr Marta Olszewska

Wniosek, Dane wnioskodawcy, Kopia dyplomu, Autoreferat,Skład Komisji hab., Uchwała 2_2024 – zmiana składu Komisji hab.,