Zakłady Inżynierii Genetycznej  (ZIG GMM klasy I, ZIG GMM klasy II, ZIG GMO klasy I) zostały utworzone w Instytucie Genetyki Człowieka PAN decyzją Ministra Środowiska w dniu 11.10.2016.
Zakładami GMM i GMO kieruje prof. dr hab. Maciej Giefing natomiast obowiązki Inspektora ds. bezpieczeństwa zamkniętego użycia GMM i GMO objęła dr Natalia Rozwadowska.
W ramach utworzonych struktur ZIG powołana została Komisja Bezpieczeństwa Biologicznego w składzie:

prof. dr hab. Maciej Giefing – kierownik Zakładu Inżynierii i Genetycznej
dr hab. Natalia Rozwadowska – inspektor ds. bezpieczeństwa zamkniętego użycia GMM i GMO
dr hab. Zuzanna Bukowy-Bieryłło – członek komisji z ZGMK
dr hab. Małgorzata Jarmuż-Szymczak – członek komisji z ZGN
mgr Magdalena Nowaczyk – członek komisji z ZBRKM
prof. dr hab. Andrzej Pławski – członek komisji z ZFKN
dr hab. Magdalena Żurawek- członek komisji z ZPM
mgr Krystyna Kwiatkowska –  członek komisji z Samodzielnej Grupy Badawczej Biologii RNA
dr Agnieszka Zimna – członek komisji odpowiedzialny za zwierzętarnię (GMO)