Zakłady Inżynierii Genetycznej  (ZIG GMM klasy I, ZIG GMM klasy II, ZIG GMO klasy I) zostały utworzone w Instytucie Genetyki Człowieka PAN decyzją Ministra Środowiska w dniu 11.10.2016.
Zakładami GMM i GMO kieruje dr hab. Maciej Giefing, prof. IGC natomiast obowiązki Inspektora ds. bezpieczeństwa zamkniętego użycia GMM i GMO objęła dr Natalia Rozwadowska.
W ramach utworzonych struktur ZIG, dnia 25.11.2015 została powołana Komisja Bezpieczeństwa Biologicznego w składzie:

  • dr hab. Małgorzata Jarmuż-Szymczak, prof. IGC (Zakład Genetyki Nowotworów)
  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Pławski (Zakład Funkcji Kwasów Nukleinowych)
  • dr Małgorzata Dawidowska (Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej)
  • dr Magdalena Żurawek (Zakład Patologii Molekularnej)
  • dr Agnieszka Zimna (Zakład Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych)