Projekt: „Szczepionki, alergie i nowotwory. Jak genetycy pomagają białym krwinkom?”
SONP/SP/550868/2022

Konkurs: Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu – Ministerstwo Edukacji i Nauki

Okres realizacji: 2.11.2022-1.03.2024

Głównym celem projektu jest upowszechnianie badań naukowych prowadzonych w Instytucie Genetyki Człowieka PAN. Motywem przewodnim cyklu warsztatów jest popularyzacja wiedzy dotyczącej funkcjonowania układu odpornościowego, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzi immunologicznej w chorobach nowotworowych i alergicznych. Podczas warsztatów omawiany jest aspekt pamięci immunologicznej, jako zjawiska wykorzystywanego w mechanizmie działania szczepionek.

Adresatami działań projektowych są dzieci w wieku szkolnym i młodzież (6 – 14 lat), które w wyniku realizacji projektu podniosą swoją wiedzę w obszarze genetyki. W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 25 warsztatów tematycznych podzielonych na 3 moduły:

  1. Wykład multimedialny.
  2. Praktyczne spotkanie z warsztatem badacza – Laboratoryjna Kuchnia.
  3. Eksperymentarium.

Dlaczego realizujemy projekt? Chcemy rozwijać zainteresowania i pasje uczniów szkół podstawowych w zakresie genetyki i jej znaczenia dla zdrowia społeczeństwa.

Co oferujemy? Bezpłatne zajęcia dotyczące podstawowych pojęć genetycznych oraz funkcjonowania naszego układu odpornościowego.

Kontakt (rejestracja szkół):
dr hab. Magdalena Żurawek, e-mail: magdalena.zurawek@igcz.poznan.pl, tel. +48 61 65 79 219Relacje fotograficzne z warsztatów