W ramach licencji akademickich, poprzez Witrualną Bibliotekę Nauki, korzystamy z bezpłatnego dostępu do naukowych baz danych, w tym kolekcji czasopism, m.in. Elsevier, Springer, Wiley, Science, Nature, Scopus i Web of Science oraz programów publikowania otwartego Springer Open Choice i Scoap3.

Natomiast w ramach licencji konsorcyjnych mamy dostęp do kolekcji specjalistycznych czasopism elektronicznych Oxford University Press (OUP). Czasopisma są udostępniane w ramach kolekcji Medicine (ponad 100 tytułów). Licencja OUP obejmuje czasopisma bieżące oraz archiwa od 1996 r., z prawem bezterminowego dostępu do prenumerowanej kolekcji z okresu licencji na serwerze wydawcy.

Licencja krajowa Springer została rozszerzona i obecnie pozwala na dostęp do ponad ponad 112.000 e-książek anglojęzycznych ze wszystkich roczników.

Na stronach WBN uruchomiona została także przeglądarka dziedzinowa e-książki w WBN, która docelowo będzie obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley.