Problematyka badawcza obejmuje molekularno-genetyczne aspekty wybranych chorób nowotworowych, autoimmunizacyjnych i zakaźnych. Analizowane są mutacje i polimorfizmy w genach ryzyka nowotworzenia oraz rearanżacje genomowe i aberracje chromosomowe w białaczkach, raku piersi, krtani, płuc oraz jelita grubego. Badana jest rola polimorfizmów wybranych genów dla oceny ryzyka rozwoju cukrzycy, SM i choroby Addisona. Poszukiwane są genetyczne markery eliminacji HCV oraz skuteczności leczenia chorych z WZWC.

Słowa kluczowe:

Wybrane publikacje

Non-coding RNAs: Mechanisms of action. Chapter 3.

Kasprzyk M, Kazimierska M, Sura W, Dzikiewicz-Krawczyk A, Podralska M

Navigating Non-coding RNA from Biogenesis to Therapeutic Application, 2023, Academic Press, Elsevier, ed: Sztuba-Solińska J; ISBN978-0-323-90406-3

MNiSW-80

Wybrane projekty badawcze

1. Projekt badawczy

ncn

„Identyfikacja genów odpowiedzialnych za rozwój Zespołu Sezary’ego metodą sekwencjonowania całego genomu i transkryptomu.”

Czas trwania: 29.08.2013 – 28.08.2016

2. Projekt badawczy

logo_ptd

„Znaczenie genów kontrolujących tkankową dostępność i działanie glikokortykosteroidów dla rozwoju insulinooporności i zagrożenia cukrzycą typu 2 u dzieci i młodzieży z otyłością.”

Czas trwania: 05.2013 – 05.2016

3. Projekt badawczy

ncn

„Gen BCL11B – potencjalny cel terapeutyczny w nowotworach z komórek T.”

Czas trwania: 20.02.2014 – 19.02.2017

4. Projekt badawczy

logo_ptd

„Analiza microRNA z wykorzystaniem mikromacierzy ekspresyjnych dla oceny ryzyka rozwoju i identyfikacji molekularnych markerów cukrzycy typu 1.”

Czas trwania: 05.2015 – 05.2018

5. „Funkcjonalna analiza regionu regulatorowego genu IGH w chłoniakach nieziarniczych z komórek B”

Celem projektu jest identyfikacja i charakterystyka funkcjonalnych elementów w regionie regulatorowym IGH oraz enhancerowych RNA (eRNA) niezbędnych do wzrostu komórek chłoniaków B-komórkowych. W tym celu zastosowane są nowoczesne metody, takie jak badanie przesiewowe CRISPR/Cas9, GRO-seq, immunoprecypitacja chromatyny. Projekt jest realizowany we współpracy z naukowcami z Holandii i USA.

Dofinansowanie z UE: 1 952 960,00 PLN

Czas trwania: 01.01.2019 – 31.12.2021

Współpraca krajowa i zagraniczna

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Klinika i Katedra Chorób Zakaźnych, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Klinika i Katedra Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Oddział Torakochirurgii, Poznań

Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Neuroimmunologicznych, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w  Poznaniu.

Clinic for Internal Medicine C, University Greifswald, Greifswald, Germany.

Department of Clinical Science, University of Bergen, Norwegia.

Department of Dermatology, Leiden University Medical Center, Leiden, Holandia.

Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, Newcastle, Wielka Brytania.

Laboratory of Genome Maintenance Rockefeller University, Stany Zjednoczone.

Veterinary Genetics Group, Vetsuisse-Faculty Zurich, University of Zurich, Szwajcaria.

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr n. med. i n. o zdr. Karolina Rassek
Stypendium Naukowe Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego za wyróżniający się dorobek naukowy w zakresie badania molekularnych mechanizmów leżących u podstaw chłoniaków skórnych T-komórkowych.

Przyznał: Stypendium Naukowe Miasta Poznania

Stypendia naukowe Miasta Poznania przyznawane są wyróżniającym się badaczom, wykazującym się sukcesami w swojej dziedzinie nauki.

Kto: dr n. med. i n. o zdr. Karolina Rassek
Wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Oddział PAN w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę doktoranta w 2022 r.
Przyznał: Oddział PAN w Poznaniu

Wyróżniona publikacja: Rassek K., Iżykowska K., Żurawek M, Nowicka K., Joks M., Olek-Hrab K., Olszewska B., Sokołowska- Wojdyło M., Biernat W., Nowicki R.J., G.K. Przybylski, TMEM244 Gene Expression as a Potential Blood Diagnostic Marker Distinguishing Sézary Syndrome from Mycosis Fungoides and Benign Erythroderma, J Invest Dermatol. 2022 Sep 8;S0022-202X(22)01899-1.doi: 10.1016/j.jid.2022.08.046.

Kto: mgr Monika Pieniawska
Nagroda im. Prof. Kazimierza Ostrowskiego
Przyznał: Komitet organizacyjny XIV Ogólnopolskiej Konferencji "Postępy w Badaniach Biomedycznych", Warszawa 4.03.3023 r.

wystąpienie ustne pt. Wpływ nadekspresji histonowej 10 na biologię komórek nowotworowych w Zespole Sezary'ego.

Kto: mgr Monika Pieniawska
Wyróżnienie pracy w sesji prac eksperymentalnych - Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.
Przyznał: Polskie Towarzystwo Dermatologiczne

Wyróżnienie pracy w sesji prac eksperymentalnych pt.: Znaczenie nadekspresji deacytelazy histonowej klasy II HDAC10 w Zespole Sezary’ego. Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Łódź, 20-21.10.2022 r. (Pieniawska M, Rassek K, Skwara B, Zurawek M, Ziółkowska-Suchanek I, Podralska M, Nowicka K, Rozwadowska N, Iżykowska K)

Kto: mgr Marta Kasprzyk
W ramach nagrody Marta została wybrana do zaprezentowania swojego plakatu w formie krótkiego wykładu
Przyznał: 4th International Conference on the Long and the Short of Non-Coding RNAs

W ramach nagrody Marta została wybrana do zaprezentowania swojego plakatu w formie krótkiego wykładu:
“Functional dissection of IGH enhancers and enhancer RNAs in B-cell lymphomas”
Współautorzy pracy: Marta Kasprzyk, Weronika Sura, Wojciech Łosiewski, Marta Podralska, Marta Kazimierska, Tomasz Woźniak, Natalia Rozwadowska, Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk

Kto: mgr Marta Kasprzyk
Helisa 2022
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, VI Polski Kongres Genetyki, Kraków, 27-30.06.2022 r.

za najlepsze plakaty zaprezentowane na sesji Genetyki Człowieka: Marta Kasprzyk, Weronika Sura, Wojciech Łosiewski, Marta Podralska, Marta Kazimierska, Tomasz Woźniak, Natalia Rozwadowska, Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk - Functional dissection of IGH enhancers and enhancer RNAs in B-cell lymphomas.

Kto: dr hab. n. med. i n. o zdr. Iwona Ziółkowska-Suchanek
"Aegean Conference Travel Award"
Przyznał: 7th International Conference on tumor Microenvironment and Cellular Stress: Signaling, Metabolism, Imaging and Therapeutic Targets.

wykład pt. “Hypoxia-induced FAM13A modulates lung cancer cells growth, metastatic potential and actin cytoskeleton organization”. Konferencja: 7th International Conference on Tumor Microenvironment and Cellular Stress: Signaling, Metabolism, Imaging and Therapeutic Targets. Kos, Grecja, 18-25.09.2021 r.

Kto: dr n. med. Marta Kazimierska
Stypendium
Przyznał: Dyrektor IChB PAN

Stypendium na rok akademicki 2020/21

Kto: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości
Przyznał: Centrum Inteligentnego Rozwoju

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektów pt. „Podwójny efekt supresji genu BCL11B w celowanej terapii nowotworów komórek T”, „Poznanie funkcji genu kodującego transbłonowe białko TMEM244 i jego roli w rozwoju nowotworów limfoidalnych” oraz „Gen BCL11B – Potencjalny Cel Terapeutyczny w Nowotworach z Komórek T”.

Kto: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski
Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju
Przyznał: Centrum Inteligentnego Rozwoju

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektu pt.: „Podwójny efekt supresji genu BCL11B w celowanej terapii nowotworów z komórek T” finansowanego przez NCBiR.