Projekt: „Naukę mamy w genach!”

POPUL/SP/0490/2023/01

Konkurs: Społeczna odpowiedzialność nauki II – Popularyzacja nauki – Ministerstwo Edukacji i Nauki

Okres realizacji: 02.11.2023 r. – 01.03.2025 r.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie badań naukowych w obszarze genetyki ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia tych badań dla rozwoju medycyny, w tym lepszej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Planowane przedsięwzięcie będzie ukazywało w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej i badań naukowych oraz promować badania w tematyce genetyki medycznej. Celem realizowanych działań będzie wprowadzenie dzieci i młodzieży do świata nauki i zapoznanie ich z ogólną tematyką genetyki, biologii człowieka oraz transformacji nowotworowej. Zaplanowano przeprowadzenie 25 zajęć dla około 500 uczestników.

Zaproszenie dla szkół

Rejestracja: magdalena.zurawek@igcz.poznan.pl

Tel. 61 65 79 219