Samodzielna Grupa Badawcza Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej została powołana do prowadzenia projektów z obszaru niekomercyjnych badań klinicznych i medycyny cyfrowej. Celem tych badań jest szersze wdrożenie badań omicznych, w tym sekwencjonowania eksomu i całogenomowego, w medycynie personalizowanej. Kluczowym zadaniem prowadzonych projektów jest wdrożenie systemów jakości do zarządzania próbkami i procesami badawczymi, a także zautomatyzowanie tych procedur.

Kolejnym celem jest podniesienie kompetencji kadry naukowej IGC poprzez wprowadzenie nowych technik badawczych, takich jak sekwencjonowanie nanoporowe i cyfrowy PCR (dPCR). Wyniki przeprowadzonych badań mają dostarczyć nowych danych doświadczalnych o wysokim stopniu wiarygodności, które mogą być wdrożone w praktyce medycznej (medycyna oparta na faktach, EBM). Analiza i strukturyzacja uzyskanych danych będzie oparta na rozwiązaniach z zakresu sztucznej inteligencji (AI). Efektem realizacji projektów będzie opracowanie rozwiązań, które wspomogą klinicystów w procesie podejmowania decyzji dotyczących leczenia oraz zwiększą efektywność systemu opieki zdrowotnej.

Obecnie Grupa realizuje następujące projekty badawcze:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Cyfrowej i Medycyny Precyzyjnej o specjalizacji w Kompleksowym Fenotypowaniu Chorób Cywilizacyjnych” w ramach programu Tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej, skrót naboru: Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej (RCMC) finansowanego przez Agencję Badań Medycznych (2023 – 2027)

Całkowita wartość projektu: 30 000 000,00 PLN
Dofinansowanie zadań badawczych Instytutu Genetyki Człowieka PAN: 5 061 865,04 PLN

„Zastosowanie doustnej kolchicyny w celu zapobiegania restenozie w tętnicy udowej powierzchownej – COLSTENT Study” w ramach programu Badania head-to-headw zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych finansowanego przez Agencję Badań Medycznych (2023 – 2028)

Całkowita wartość projektu: 9 279 635,25 PLN
Dofinansowanie zadań badawczych Instytutu Genetyki Człowieka PAN: 3 515 880,06 PLN

Więcej szczegółów na temat realizowanych projektów: https://igcz.poznan.pl/projekty-pl/

Kierownik Samodzielnej Grupy Badawczej:
Dr. hab. n. med. Ewa Strauss
email: strauss@man.poznan.pl
tel.: +48 61 65 79 268

Członkowie zespołu:
Mgr Anna Durska