Europejska Karta Naukowca i Kodeks zostały przyjęte przez Komisję Europejską w 2005 roku i zawierają zalecenia określające rolę, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i grantodawców.

Nowa Europejska Karta Naukowca
Proponowane zalecenie Rady wprowadza nową kartę naukowca, skierowaną do naukowców, pracodawców, fundatorów i decydentów. Jest to ewolucja poprzednich dokumentów opublikowanych w 2005 roku – Europejskiej karty naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Nowa Karta opiera się na dokumentach z 2005 roku, lecz ma zaktualizowane zasady i uproszczoną strukturę. Skierowana jest zarówno do naukowców, jak i pracodawców oraz fundatorów, w sektorze publicznym i prywatnym. Będzie to kluczowy instrument polityki UE mający na celu zwiększenie atrakcyjności karier naukowców, który będzie wspierał organizacje prowadzące badania i finansujące badania, w zapewnianiu dobrych warunków pracy dla naukowców na wszystkich etapach kariery.

Link 1 Zalecenie Rady
Link 2 Nowa Europejska Karta Naukowca