List poparcia  2017

Raport 2017

Polityka Rekrutacji OTM-R 2017

Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora IGC PAN z dnia 27.03.2018 r. w sprawie  Regulaminu przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

Strategia Logo HR 2018

Uaktualniony Plan Działania 2018-202

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w Instytucie Genetyki Człowieka PAN z dnia 23.04.2024

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Zaktualizowana Polityka Rekrutacji OTM-R 2021

Zaktualizowana Strategia HRS4R 2021

Plan Działania 2021-2023

Polityka Prowadzenia Badań w IGC PAN

Skład Grupy Roboczej ds. Europejskiej Karta Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Plan Równości Płci w IGC PAN

Raport nt. realizacji planu równości płci w IGC PAN za 2022

Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on a European framework to attract and retain research, innovation and entrepreneurial talents in Europe

ANNEXES to the Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on a European framework to attract and retain research, innovation and entrepeneurial talents in Europe

Logo HR – HR Excellence in Research – Rekomendacje Rady UE do Nowej Europejskiej Karty Naukowca – prezentacja z dn. 28.09.2023 r. w IGC PAN

Nowy Plan Działania Logo HR na lata 2024-2027 w IGC PAN