List poparcia  2017

Raport 2017

Polityka Rekrutacji OTM-R 2017

Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora IGC PAN z dnia 27.03.2018 r. w sprawie  Regulaminu przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

Strategia Logo HR 2018

Uaktualniony Plan Działania 2018-202

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

Zaktualizowana Polityka Rekrutacji OTM-R 2021

Zaktualizowana Strategia HRS4R 2021

Plan Działania 2021-2023

Polityka Prowadzenia Badań w IGC PAN

Karta i Kodeks są obecnie w fazie wdrażania.