2023

Mgr Monika Pieniawska – nagroda główna im. Prof. Kazimierza Ostrowskiego za wystąpienie ustne pt. „Wpływ nadekspresji deacetylazy histonowej 10 na biologię komórek nowotworowych w Zespole Sezary’ego. Warszawa, 4 marca 2023 r.

Mgr Rim Ibrahim z IGC PAN laureatką polskiej edycji konkursu „Mój doktorat w 180 sekund”. Doktorantka z Zakładu Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych IGC PAN Rim Ibrahim zdobyła II Nagrodę Jury podczas piątej edycji polskiej selekcji konkursu „Mój doktorat w 180 sekund” dla Europy Środkowej współorganizowanego przez Ośrodek Kultury Francuskiej przy UW, Stowarzyszenie Romanistów Polskich Plejada oraz Instytut Francuski w Polsce. Laureaci dwóch pierwszych nagród będą reprezentować Polskę w finale konkursu „Mój doktorat w 180 sekund” dla Europy Środkowej, który odbędzie się 8 czerwca 2023 roku na Uniwersytecie Karola w Pradze. „Mój doktorat w 180 sekund” to konkurs mający na celu popularyzację nauki w języku francuskim. Doktoranci w ciągu trzech minut prezentują szerokiej publiczności swój temat badawczy, który może dotyczyć wszystkich dyscyplin naukowych. Wydarzenie wpisuje się w obchody Festiwalu Frankofonii i Tygodnia języka francuskiego.

Mgr Agnieszka Nadel uzyskała Travel Grant. Udział w konferencji iPSZurich Symposium 2023, Zurich, Szwajcaria, 14-15.04.2023 r.

Mgr Monika Drobna-Śledzińska – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 31. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy, wśród nich mgr inż. Monika Drobna-Śledzińska, doktorantka z Zakładu Genetyki Molekularnej i Klinicznej.START jest programem stypendialnym dla najlepszych badaczy przed trzydziestką, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny cel, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im realizację planów naukowych.

Mgr Erkut Ilaslan zdobył główną nagrodę w dziedzinie nauk medycznych w konkursie na najlepszą oryginalną pracę doktoranta w 2022 r. organizowanym przez Oddział PAN w Poznaniu. Nagrodzona praca: Ilaslan E, Kwiatkowska K, Smialek MJ, Sajek MP, Lemanska Z, Alla M, Janecki DM, Jaruzelska J, Kusz-Zamelczyk K „Distinct Roles of NANOS1 and NANOS3 in the Cell Cycle and NANOS3-PUM1-FOXM1 Axis to Control G2/M Phase in a Human Primordial Germ Cell Model. IJMS, 2022, 13; 23 (12): 6592 oraz mgr Karolina Rassek wyróżnienie za publikację: Rassek K., Iżykowska K., Żurawek M, Nowicka K., Joks M., Olek-Hrab K., Olszewska B., Sokołowska- Wojdyło M., Biernat W., Nowicki R.J., G.K. Przybylski, TMEM244 Gene Expression as a Potential Blood Diagnostic Marker Distinguishing Sézary Syndrome from Mycosis Fungoides and Benign Erythroderma, J Invest Dermatol. 2022 Sep 8;S0022-202X(22)01899-1.doi: 10.1016/j.jid.2022.08.046.

Mgr Agnieszka Nadel z  Samodzielnej Grupy Badawczej Zaawansowanych Modeli Tkankowych, działającej w ramach Zakładu Patologii Molekularnej. otrzymała grant STSM (Short-Term Scientific Missions), pozwalający na wymianę doświadczeń dotyczących hodowli komórek macierzystych oraz modeli 3D podczas 3-miesięcznego pobytu na uniwersytecie w Gandawie, w Belgii. Grant został przyznany w ramach projektu COST Action CorEuStem (CA20140).

Dr hab., prof. IGC PAN – Małgorzata Dawidowska została laureatką Nagrody Naukowej Miasta Poznania w roku 2023. Nagrodę przyznano za kompleksowe badania podłoża molekularnego i mechanizmów patogenezy ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci, łączące aspekty poznawcze i aplikacyjne. Do nagrody przedstawiono cykl 5 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych w latach 2021-2022.

Mgr Karolina Rassek – doktorantka z Zakładu Patologii Molekularnej otrzymała Stypendium Naukowe Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego za wyróżniający się dorobek naukowy w zakresie badania molekularnych mechanizmów leżących u podstaw chłoniaków skórnych T-komórkowych.Stypendia naukowe Miasta Poznania przyznawane są wyróżniającym się badaczom, wykazującym się sukcesami w swojej dziedzinie nauki.

Dr hab. Małgorzata Dawidowska – podczas XI Zjazdu PTGC w Bydgoszczy, Małgorzata Dawidowska – kierownik Samodzielnej Grupy Badawczej Hematoonkologii Podstawowej i Translacyjnej w Zakładzie Genetyki Molekularnej i Klinicznej otrzymała Nagrodę Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu genetyki człowieka w latach 2018-2020. Tytuł nagrodzonej pracy habilitacyjnej: „ Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci w ujęciu badań podstawowych i translacyjnych”.

Dr Joanna Świerkowska podczas XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w Bydgoszczy, otrzymała Nagrodę Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka za najlepszą pracę doktorską z zakresu genetyki człowieka – stopień doktora nadany w latach 2018-2020. Tytuł nagrodzonej pracy doktorskiej: „Charakterystyka wybranych aspektów (epi)–genetycznych w wysokiej krótkowzroczności u polskich pacjentów”.

Mgr Marta Kasprzyk otrzymała wyróżnienie im. prof. Włodzimierza Krzyżosiaka za najlepszą pracę doświadczalną w zakresie badań nad kwasami nukleinowymi wykonaną w polskim laboratorium opublikowaną w 2022 r.: „Adar-mediated A-to-I editing is required for embryonic patterning and innate immune response regulation in zebrafish” Katarzyna Niescierowicz, Leszek Pryszcz, Cristina Navarrete, Eugeniusz Tralle, Agata Sulej, Karim Abu Nahia, Marta Elżbieta Kasprzyk, Katarzyna Misztal, Abhishek Pateria, Adrianna Pakuła, Matthias Bochtler & Cecilia Winata.

Dr hab. Kamila Kusz-Zamelczyk otrzymała nagrodę 1-stopnia za najlepszą pracę oryginalną w kategorii „Genetyka człowieka” jako autor wiodący publikacji „Distinct Roles of NANOS1 and NANOS3 in the Cell Cycle and NANOS3-PUM1-FOXM1 Axis to Control G2/M Phase in A Human Primordial Germ Cell Model” International Journal of Molecular Sciences 2022, 23, 6592.

2022

Złota Setka Polskiego Rolnictwa. Gala „Wprost” 2022

prof. Ryszard Słomski – Złota Setka Polskiego Rolnictwa. Gala „Wprost” 2022. Nagrodzono liderów w branży rolniczej, przyznając wyróżnienia wyjątkowym firmom i przedsiębiorcom. W kategorii Innowacje w branży rolno-spożywczej wyróżniony został Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB, który jako jedyny ośrodek badawczy w Polsce posiada niemal 90-cio letnie doświadczenie w pracach obejmujących konopie. Nagrodę wspólnie z dyrektorem IWNiRZ dr Rafałem Spachaczem odbierali prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski, dr Katarzyna Wielgusz, mec. Paweł Gała i dr n. med. Karolina Wielgus. Instytut Genetyki Człowieka PAN reprezentowany przez prof. Słomskiego realizował wcześniej projekt Innomed Opracowanie technologii pozyskiwania kannabinoidów z konopi o niskiej zawartości THC jako środków wspomagających leczenie pacjentów onkologicznych. Akronim: ONKOKAN.

mgr Wojciech Łosiewski, został nagrodzony w konkursie RNA Salon za najlepszą publikację, której współautorem jest student. Badania były częścią jego pracy magisterskiej i były realizowane w Zakładzie Patologii Molekularnej Instytutu Genetyki Człowieka PAN. http://ibmib.amu.edu.pl/pl/ogloszenie-wynikow-konkursu-rna-salon-poznan/

Nagroda została przyznana za publikację: Kasprzyk ME, Łosiewski W, Podralska M, Kazimierska M, Sura W, Dzikiewicz-Krawczyk A:  “7-[[(4-methyl-2-pyridinyl)amino](2-pyridinyl)methyl]-8-quinolinol (compound 30666) inhibits enhancer activity and reduces B-cell lymphoma growth – A question of specificity”,  European Journal of Pharmacology, 2021, Sep 14; 910, art. 174505. doi: 10.1016/j.ejphar.2021.174505; IF-4,432 MNiSW-100.

Dr hab. Marzena Skrzypczak-Zielińska otrzymała stypendium konferencyjne przyznane przez Komitet Programu Naukowego Europejskiej Konferencji Genetyki Człowieka (ESHG) za doniesienie konferencyjne pt: „Analysis of the effect of thiopurine drugs on the DNA methylation profile in IBD patients.” (Szalata M, Bzdęga K, Zakerska-Banaszak O, … Skrzypczak-Zielińska M) podczas Europejskiej Konferencji Genetyki Człowieka, Wiedeń, Austria, 11-14.06.2022.

Dr Marta Olszewska – nagroda indywidualna: The 2022 International Travel Award przyznana przez The American Society of Andrology, International Liaison Committee za doniesienie: Causative influence of Tcte1 knockout on energetic chain transportation, apoptosis and spermatogenesis – implications for male infertility. 47th Annual Conference of American Society of Andrology, 7-11.05.2022 r. San Diego, USA, 6-12.05.2022 r.

 „Złote helisy” za najlepsze plakaty w sekcji Genetyka Człowieka na VI Polskim Kongresie Genetyki w Krakowie, 26-30.05.2022 r.:
Joanna Jurczak, Zuzanna Bukowy-Bieryłło, Hanna Przystałowska-Macioła, Patrycja Daca-Roszak, Roman Jaksik, Michał Witt, Ewa Ziętkiewicz – Functional studies on in vitro differentiation of airway epithelium in ALI culture as a tool for modeling ciliopathies.

Alicja Rabiasz, Monika Drobna-Śledzińska, Natalia Maćkowska- Maślak, Ewa Ziętkiewicz – POLR2K as a passenger gene mutated together with SPAG1, the known primary ciliary dyskinesia (PCD) gene.

Marta Kasprzyk, Weronika Sura, Wojciech Łosiewski, Marta Podralska, Marta Kazimierska, Tomasz Woźniak, Natalia Rozwadowska, Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk – Functional dissection of IGH enhancers and enhancer RNAs in B-cell lymphomas.

Mgr Marta Kasprzyk – otrzymała nagrodę Aegan Conference FEBS Award podczas 4th International Conference on the Long and the Short of Non-Coding RNAs, która odbyła się w dniach 12-17 czerwca 2022 r. na Rodos w Grecji. mgr Marta Kasprzyk, doktorantka w Samodzielnej Grupie Badawczej Funkcji Niekodujących Części Genomu pod kierunkiem dr hab. n. med. Agnieszki Dzikiewicz-Krawczyk otrzymała W ramach nagrody Marta została wybrana do zaprezentowania swojego plakatu w formie krótkiego wykładu: “Functional dissection of IGH enhancers and enhancer RNAs in B-cell lymphomas”. Współautorzy pracy: Marta Kasprzyk, Weronika Sura, Wojciech Łosiewski, Marta Podralska, Marta Kazimierska, Tomasz Woźniak, Natalia Rozwadowska, Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk. Prezentowane badania są wynikiem grantu FIRST-TEAM POIR.04.04.00-00-5EC2/18-00 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznanego dr hab. n. med. Agnieszce Dzikiewicz-Krawczyk.

Mgr Alicja Rabiasz z Zakładu Genetyki Molekularnej i Klinicznej otrzymała stypendium (EMBO Scientific Exchange Grant) na realizację projektu „The use of mRNA therapy to restore ciliary function in zebrafish with knockout of CCDC39, the known primary ciliary dyskinesia (PCD) gene” w Nova Medical School w Portugalii, przyznane przez Europejską Organizację Biologii Molekularnej.

Pieniawska M, Rassek K, Skwara B, Zurawek M, Ziółkowska-Suchanek I, Podralska M, Nowicka K, Rozwadowska N, Iżykowska K: Wyróżnienie pracy w sesji prac eksperymentalnych pt.: Znaczenie nadekspresji deacytelazy histonowej klasy II HDAC10 w Zespole Sezary’ego. Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Łódź, 20-21.10.2022 r.

Kowal-Wiśniewska E, Jarmuż-Szymczak M – nagroda im. prof. Aleksandra Szczygła za pracę naukowo-badawczą opublikowaną w roku 2021 z zakresu nauki o żywieniu człowieka: Alteration of the early development environment by maternal diet and the occurrence of autistic-like phenotypes in rat offspring. Warszawa, 17.10.2022 r.

mgr Wojciech Łosiewski otrzymał „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla”, honorowe wyróżnienie Wydziału Nauk Medycznych PAN, przyznawane studentom pracującym naukowo. Podstawą nagrody była praca „7-[[(4-methyl-2-pyridinyl)amino](2-pyridinyl)methyl]-8-quinolinol (compound 30666) inhibits enhancer activity and reduces B-cell lymphoma growth – A question of specificity”, opublikowana w European Journal of Pharmacology w 2021 r. Mgr Łosiewski prowadził badania jako stypendysta w projekcie First Team Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, którym kieruje dr hab. Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk.

2021

Dr hab. Anna Kowalska – Nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu naukowa zespołowa za rok 2019 za cykl 7 prac dotyczących wybranych aspektów genetycznych i uwarunkowań ogólnoustrojowych towarzyszących aftom przewlekłym nawracającym (RAS) (Ślebioda Z, Dorocka-Bobkowska B, Kowalska A), posiedzenie Rady Wydziału Medycznego UMP, 24.02.2021 r.

Dr Marta Olszewska – stypendium konferencyjne American Society of Andrology, 46th Annual Conference 23-25 April 2021.

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość miała miejsce w dniu 7 czerwca 2021 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Odznaczenie przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda na 70-te urodziny Profesora. Z powodu pandemii wręczenie nastąpiło z półtorarocznym opóźnieniem. Order został przyznany za działalność naukowo-badawczą Profesora obejmującą pionierskie badania DNA w kraju dla potrzeb diagnostycznych, medyczno-sądowych oraz wdrożenie i upowszechnienie diagnostyki molekularnej (odcisk genetyczny 1987; łańcuchowa reakcja polimerazy PCR 1989). Prace z zakresu biotechnologii medycznej stanowią ważny nurt zainteresowań i obejmują uzyskiwanie transgenicznych zwierząt jako bioreaktorów do wytwarzania peptydów oraz tkanek dla potrzeb ksenotransplantacji. Opatrunki biologiczne ze skóry transgenicznych świń zostały wielokrotnie zastosowane w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Dr Aleksandra Zielińska z Zakładu Funkcji Kwasów Nukleinowych naszego instytutu została laureatką Programu START 2021 FNP.

Dr Julia Paczkowska – została laureatką nagrody IX Edycji Konkursu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na najlepszą publikację badawczą, która ukazała się w 2020 roku, a wiodącym autorem był doktorant.

Nagroda „Gwiazda Nocy Naukowców” dla Instytutu Genetyki Człowieka PAN za całokształt pracy nad popularyzowaniem nauki wśród szerokiego grona odbiorców. Nagrodę w imieniu Instytutu odebrała dr hab. n. med. prof. IGC Natalia Rozwadowska. Uroczysta Gala Nocy Naukowców, Poznań, 24.09.2021 r.

Nagroda „Aegean Conference Travel Award” dla dr Iwony Ziółkowskiej-Suchenek za wykład pt. “Hypoxia-induced FAM13A modulates lung cancer cells growth, metastatic potential and actin cytoskeleton organization”. Konferencja: 7th International Conference on Tumor Microenvironment and Cellular Stress: Signaling, Metabolism, Imaging and Therapeutic Targets. Kos, Grecja, 18-25.09.2021 r.

Dr Maciej Jerzy Śmiałek został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej za rozprawę doktorską pt. „Globalna identyfikacja mRNA regulowanych przez białka PUM1 i PUM2 oraz ich białkowe kofaktory, w modelu nasieniaka człowieka (TCam-2)” obronioną w roku 2020.

Dr Maciej Jerzy Śmiałek – Nagroda im. Prof. W. Bielańskiego przyznana przez Towarzystwo Biologii Rozrodu za dwa powiązane ze sobą artykuły oryginalne opublikowane w 2020 roku.

Prof. Jadwiga Jaruzelska, dr Marcin Piotr Sajek, dr Maciej Jerzy Śmiałek i  mgr Erkut Ilaslan  otrzymali zespołową Nagrodę Wydziału V PAN za cykl 5 prac pt. „Rola białek NANOS oraz PUM w rozrodzie człowieka oraz niepłodności”, 26 listopada 2021 r.

Prof. dr hab. Krzysztof Szyfter z Zakładu Genetyki Nowotworów został wyróżniony przez Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego odznaką honorową za „Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” nadaje Zarząd województwa osobom fizycznym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym oraz innym osobom prawnym, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, względnie realizacją swoich zadań na rzecz województwa wielkopolskiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa.

2020

Dr Oliwia Zakerska-Banaszak, dr hab. Marzena Skrzypczak-Zielińska, prof. dr hab. Ryszard Słomski otrzymali nagrodę firmy Biocodex w konkursie „Mikrobiota w zdrowiu i chorobie” na sfinansowanie projektu badawczego, pt. Leczenie pacjentów z zespołem jelita drażliwego (IBS) przy pomocy transplantacji mikrobioty jelitowej – ocena skuteczności terapii oraz jej wpływu na zmianę mikrobiomu jelitowego. Kierownik: dr Marcin Gabryel.

Prof. dr hab. Ryszard Słomski, dr Szymon Hryhorowicz, dr Marta Kaczmarek-Ryś, dr Aleksandra Korcz otrzymali Nagrodę Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN za pracę przeglądową pt.: „Allosteric Modulation of Cannabinoid Receptor 1—Current Challenges and Future Opportunities” opublikowaną w czasopiśmie
International Journal of Molecular Sciences, która uzyskała tytuł PUBLIKACJI ROKU 2019.

Dr Marcin Sajek, mgr Maciej Śmiałek, mgr Erkut Ilaslan, dr hab. Kamila Kusz-Zamelczyk, prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska otrzymali Nagrodę Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN za pracę oryginalną pt.: „PUM1 and PUM2 exhibit different modes of regulation for SIAH1 that involve cooperativity with NANOS paralogues” opublikowaną w czasopiśmie  Cellular and Molecular Life Sciences, która uzyskała tytuł PUBLIKACJI ROKU 2019.

Dr Marta Olszewska uzyskała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektu pt.: Badanie metylacji plemników niepłodnych mężczyzn ze zdiagnozowaną oligozoospermią”.

Dr Katarzyna Iżykowska otrzymała Travel Scholarship Award, 4th World Congress of Cutaneous Lymphomas, Barceona, Hiszpania, 11-15.02.2020 r.

Mgr Monika Drobna – doktorantka z Zakładu Genetyki Molekularnej i Klinicznej otrzymała stypendium Miasta Poznania dla młodych badawczy za wyróżniającą się aktywność naukową oraz dorobek naukowy w zakresie badania molekularnych mechanizmów opartych o mikroRNA, leżących u podstaw dziecięcej T-komórkowej ostrej białaczki limfoblastycznej.

Dr hab. Monika Frączek, prof. IGC PAN uzyskała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektu pt.: „Weryfikacja hipotezy stresu oksydacyjnego, apoptozy i czynnika immunologicznego jako mechanizmów odpowiedzialnych za niską jakość nasienia u mężczyzn narażonych na szok temperaturowy jąder”.

Dr Marta Olszewska uzyskała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektu pt. „Badanie metylacji DNA plemników niepłodnych mężczyzn ze zdiagnozowaną oligozoospermią”.  Materiał na temat laureatki dostępny na stronie: https://rzeczo.pl/blog/2020/07/08/nieplodnosc-to-tez-epigenetyka/

Mgr Alicja Rabiasz uzyskała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektu pt.: Poszukiwanie nowych genów zaangażowanych w patogenezę pierwotnej dyskinezy rzęsek: analiza funkcjonalna genów kandydatów metodą interferencji RNA”.

Mgr Joanna Świerkowska uzyskała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektu pt.: Rola metylacji DNA w etiologii wysokiej krótkowzroczności u polskich dzieci”, sierpień 2020.

Prof. dr hab. Grzegorz Przybylski uzyskał nominację za realizację projektu pt.: „Podwójny efekt supresji genu BCL11B w celowanej terapii nowotworów z komórek T” finansowanego przez NCBiR, wrzesień 2020.
Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostają od pięciu lat organizacje i osoby, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju.

Nagroda przyznana przez Redakcję Asian Journal of Andrology, Wyd. Wolters Kluwer za najlepszą publikację w roku 2019: Olszewska M, Barciszewska MZ, Fraczek M, Huleyuk N, Chernykh VB, Zastavna D, Barciszewski J, Kurpisz M: Global methylation status of sperm DNA in carriers of chromosome structural aberrations. Asian J Androl, 2017, 19: 117-124, lipiec 2020.

Prof. dr hab. Grzegorz Przybylski został Laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektów pt. „Podwójny efekt supresji genu BCL11B w celowanej terapii nowotworów komórek T”, „Poznanie funkcji genu kodującego transbłonowe białko TMEM244 i jego roli w rozwoju nowotworów limfoidalnych” oraz „Gen BCL11B – Potencjalny Cel Terapeutyczny w Nowotworach z Komórek T”.

Dr hab. n. med. Małgorzata Dawidowska z Zakładu Genetyki Molekularnej i Klinicznej otrzymała nagrodę  Prezesa Rady Ministrów w kategorii wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego.

Dr n. med. Maciej Śmiałek otrzymał nagrodę im. Profesora W. Bielańskiego przyznaną przez Towarzystwo Biologii Rozrodu za dwa powiązane ze sobą artykuły oryginalne opublikowane w 2020 roku. Nagroda przyznawana jest za pracę doświadczalną lub cykl ściśle ze sobą powiązanych prac eksperymentalnych z zakresu biologii rozrodu, wykonane w pracowniach badawczych w Polsce przez młodych pracowników nauki.

Dr n. med. Marta Olszewska otrzymała Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości, przyznaną przez: Centrum Inteligentnego Rozwoju za realizację projektu pt. „Badanie metylacji DNA plemników niepłodnych mężczyzn ze zdiagnozowaną oligozoospermią”, Narodowe Ccentrum Nauki, SONATA nr 2015/17/D/NZ5/03442 (2016-2020).

Mgr Alicja Rabiasz  otrzymała Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec przyszłości, przyznaną przez: Centrum Inteligentnego Rozwoju za realizację projektu pt. Poszukiwanie nowych genów zaangażowanych w patogenezę pierwotnej dyskinezy rzęsek: analiza funkcjonalna genów kandydatów metodą interferencji RNA.

Mgr Monika Drobna-Śledzińska, mgr Marta Kazimierska i mgr Erkut Ilaslan otrzymali Stypendium Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN na rok akademicki 2020/2021.

Dr Marta Podralska otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszą prezentację plakatu podczas Gliwickich Spotkań Naukowych 2020: Identification of irradiation-induced ATM-dependent IncRNAs (Podralska M, Sajek M, Bielicka A, Zurawek M, Ziółkowska-Suchanek I, Kolenda T, Kazimierska M, Kasprzyk M, Sura W, Pietrucha B, Cukrowska B, Rozwadowska N, Dzikiewicz-Krawczyk A).

2019

Mgr inż. Monika Drobna otrzymała wyróżnienie w konkursie poznańskiego Oddziału PAN na najlepszą pracę badawczą opublikowaną w 2018 r., której wiodącym autorem jest doktorant za publikację pt.: „Identification of endogenous control miRNAs for RT-qPCR in T-cell acute lymphoblastic leukemia” [Drobna M, Szarzyńska-Zawadzka B, Daca-Roszak P, Kosmalska M, Jaksis R, Witt M, Dawidowska M; Int J Mol Sci, 2018, 19 (10): e2858].

Mgr Bronisława Szarzyńska-Zawadzka otrzymała grant z Fundacji Kościuszkowskiej, na rok akademicki 2019/2020, celem odbycia stażu naukowego na  University of New Mexico w Albuquerque, NM, w Stanach Zjednoczonych. W czasie trzymiesięcznego pobytu na University of New Mexico w Albuquerque, Bronisława Szarzyńska-Zawadzka będzie prowadzić badania nad supresorową rolą białka QKI w ostrej białaczce limfoblastycznej T-komórkowej.

Prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka otrzymała stypendium wyjazdowo-pobytowe z Fundacji Kościuszkowskiej, na rok akademicki 2019/2020, celem odbycia stażu naukowego w Baylor College of Medicine oraz Texas Children’s Hospital, w Houston, TX, w Stanach Zjednoczonych. W czasie trzymiesięcznego pobytu w Houston, Prof. Gajecka pracować będzie nad zastosowaniem analiz integracyjnych w wielopoziomowych badaniach interakcji gospodarz-mikrobiota w chorobach wieloczynnikowych.

Dr n. med. Agnieszka Malcher uzyskała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektu pt.: „Nowe warianty genetyczne powodujące azoospermię: analiza całego genomu i funkcjonalne badania in vitro.”
Dr hab. Kamila Kusz-Zamelczyk uzyskała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektu pt.:”Badania potencjalnej roli białek NANOS w kontroli translacji funkcjonalnie powiązanych ze sobą mRNA, w ludzkich komórkach linii płciowej: poszukiwanie mechanizmu potranskrypcyjnych regulonów u ssaków.”
Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostają od czterech lat organizacje i osoby, które w swej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju.

Dr Agnieszka MalcherZakładu Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych zdobyła krótkoterminowe stypendium Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej  na realizację projekt pt. CRISPR/Cas9 system based spermatogenesis impairment in vitro modeling of human male gonad. Badania w ramach grantu będą realizowane w Max Planck Institute for Molecular Genetics w Niemczech.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 27. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy, wśród nich dr Agnieszka Zimna Zakładu Biologii Rozwodu i Komórek Macierzystych. START jest programem stypendialnym dla najlepszych badaczy przed trzydziestką, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny cel, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im realizację planów naukowych.

Mgr Alicja Rabiasz – doktorantka w Zakładzie Genetyki Molekularnej i Klinicznej została nagrodzona za  najlepsze wystąpienie ustne pt. „Identyfikacja genów potencjalnie zaangażowanych w patogenezę pierwotnej dyskinezy rzęsek” podczas X Wykładów Otwartych z cyklu Spotkania Młodych z Nauką w Poznaniu organizowanych przez SKN „Biosfera” przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (27.02.2019).

Nagrody Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN za najlepszą pracę oryginalną roku 2018 pt.: „Modifying impact of RET gene haplotypes on medullary thyroid carcinoma clinical course” opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie  Endocrine-Related Cancer otrzymali: Prof. dr Ryszard Słomski, Prof. dr Andrzej Pławski, Dr Szymon Hryhorowicz, Dr Justyna Hoppe-Gołębiewska.

Nagrody Dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN za najlepszą publikację przeglądową roku 2018 pt.: „T-cell acute lymphoblastic leukemia from miRNA perspective: Basic concepts, experimental approaches, and potential biomarkers” opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie Blood Reviews otrzymali: Dr Małgorzata Dawidowska, Mgr Monika Drobna, Mgr Bronisława Szarzyńska-Zawadzka, Dr Marta Kaczmarek-Ryś.

Mgr Adam Ustaszewski otrzymał stypendium międzynarodowe (Short-Term Fellowship) przyznane przez Europejską Organizację Biologii Molekularnej (EMBO)  na projekt badawczy zatytułowany „Identification of putative alternations of open chromatin regions in Classical Hodgkin Lymphoma by integration of ATAC-Seq and high-throughput sequencing of cis-regulatory elements”, Poznań. 24.01.2019 r.

Prof. dr Ryszard Słomski otrzymał medal Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. W 1977 r. z Towarzystwa Internistów Polskich zostało wyłonione Polskie Towarzystwo Gastroenterologii i z tej okazji został wybity medal z mosiądzu upamiętniający to wydarzenie. Ten pamiątkowy medal otrzymał w dniu 15.03.2019 r. prof. Ryszard Słomski za przyjaźń, zrodzoną przez lata wyjątkowej współpracy, wspólne określanie i realizowanie celów i za wszystko, wszystko inne…

Dr Magdalena Kostrzewska-Poczekaj z Zakładu Genetyki Nowotworów zdobyła stypendium Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej  na realizację projekt pt.: “Platelets and platelet microparticles (PMP) as omnipresent RNA messengers in inflammatory diseases”. Badania w ramach grantu będą realizowane w University Hospital Schleswig Holstein, Clinic for Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery, Luebeck w Niemczech.

Dr hab. Ewa Strauss otrzymała nagrodę za najlepszą prezentację wygłoszoną w Fast Track Session, pt. „Związek polimorfizmów genów selenoprotein SELENOS, GPX4SEPP1 z występowaniem miażdżycy tętnic obwodowych oraz międzyosobniczą zmiennością indeksu kostka-ramię” podczas XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, która odbyła się w dniach 3-5 października 2019 r.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przyznał  prof. Ryszardowi Słomskiemu Statuetkę Honorowego Hipolita za działalność naukową, dydaktyczną oraz charytatywną i społeczno-kulturalną w krzewieniu idei pracy organicznej. Tym samym prof. Słomskiemu została nadana Godność „Lidera Pracy Organicznej”.

Mgr Joanna Świerkowska z Zakładu Genetyki Nowotworów zdobyła stypendium Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej na realizacje projektu  pt. „The role of the noncoding miRNA and enhancers in high myopia”. Badania w ramach grantu będą realizowane w Erasmus Medical Center, Holandia.

Zakład Genetyki Nowotworów w składzie: dr hab. Maciej Giefing, dr hab. Małgorzata Jarmuż-Szymczak, dr Magdalena Kostrzewska-Poczekaj, dr Katarzyna Kiwerska otrzymał  Nagrodę Wydziału Nauk Medycznych PAN – za cykl 5 prac dotyczących utraty genów supresji nowotworowej w płaskonabłonkowym raku krtani.

Dr Marcin Sajek otrzymał stypendium na dwuletni pobyt podoktorski w ramach programu im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Pobyt badawczy będzie realizowany w University of Colorado, Denver, USA.


2018

Alicja Rabiasz, Michał Witt, Ewa Ziętkiewicz – „Złota Helisa przyznana podczas IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (13-15.09.2018, Bydgoszcz) za plakat: Schmidtea mediterranea as a model organism to study novel genes potentially involved in primary ciliary dyskinesia pathogenesis”. Nagroda – „Złota Helisa”, została przyznana przez Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka.

Dr Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk laureatką 5 konkursu w programie FIRST TEAM
Do konkursu zgłoszono 131 wniosków, z których 13 zostało zarekomendowanych do finansowania ze środków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) Fundacji Nauki Polskiej, wśród nich znalazł się projekt dr Agnieszki Dzikiewicz-Krawczyk pt. „Funkcjonalna analiza regionu regulatorowego genu IGH w chłoniakach nieziarniczych z komórek B”. 9.08.2018 r.

Dr hab. Natalia Rozwadowska – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę habilitacyjną, 17.07.2018 r. Wśród laureatów tegorocznej nagrody Prezesa Rady Ministrów za prace habilitacyjną znalazła się prof. Natalia Rozwadowska ze swoją pracą pt: Charakterystyka molekularna oraz modyfikacja genetyczna mięśniowych komórek macierzystych w odniesieniu do ich przydatności w terapii regeneracyjnej. Z dziesięciu nagrodzonych prac, osiągnięcie prof. Natalii Rozwadowskiej jest jedynym wychodzącym z Polskiej Akademii Nauk.

Mgr Ewelina Kałużna – stypendium EDIUTA ufundowane przez Narodowego Centrum Nauki, ttytuł projektu: Ekspresja i oddziaływanie wybranych miRNA z docelowymi mRNA w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C. Staż w zagranicznym ośrodku naukowym przez okres 6 miesięcy (University of North Carolina at Chapel Hill). 18.07.2018 r.

Mgr Maciej Śmiałek – stypendium EDIUTA ufundowane przez Narodowego Centrum Nauki, tytuł projektu: Globalna identyfikacja mRNA regulowanych przez PUM1 i PUM2 oraz ich białkowych kofaktorów, w modelu nasieniaka człowieka (TCam-2). Staż w zagranicznym ośrodku naukowym przez okres 6 miesięcy (The Wellcome Trust/Canceer Research UK Gurdon Institute of Cancer and Developmental Biology, University of Cambridge). 18.07.2018 r.

Wyróżnienie prezentacji: Ustaszewski A, Bednarek K, Wierzbicka M, Wojciechowicz J, Humińska K, Giefing M
Germline mutations in ALDH3A1 and RMDN2 genes as potential factors in salivary gland tumor development. 18th International Congress of Young Medical Scientists, Poznań, 14-16.06.2018 r. jako drugiej najlepszej w sesji Basic Life Sciences.

I nagroda za plakat pt. Celowane sekwencjonowanie następnej generacji wybranych genów u chorych z zespołami mielodysplastycznymi (Kowal E, Kiwerska K, Ustaszewski A, Paczkowska J, Adamska M, Czerwińska- Rybak J, Komarnicki M, Gil L, Jarmuż-Szymczak M), II Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Rolniczo-Przyrodniczych, Poznań 7-8.04.2018 r.

Dr Katarzyna Kiwerska – nominacja do nagrody International Poster Prize podczas konferencji naukowej poświęconej interakcjom tumor-host oraz infekcjom wirusami HPV w nowotworach głowy i szyi (2nd International Symposium on Tumor-Host Interaction in Head and Neck Cancer and 3rd International Symposium on HPV Infection in Head and Neck Cancer), Essen, Niemcy, 25-27.01.2018 r. Plakat zatytułowany „FAM107A gene is silenced in laryngeal tumors by combined DNA methylation and deletion”, (Kiwerska K, Szaumkessel M, Paczkowska J, Bodnar M, Byzia E, Kowal E, Kostrzewska-Poczekaj M, Janiszewska J, Bednarek K, Jarmuz-Szymczak M, Kalinowicz M, Wierzbicka M, Grenman R, Szyfter K, Marszalek A, Giefing M).

Mgr inż. Monika Drobna – Stypendium dla Najlepszych Doktorantów na rok akademicki 2018/2019, przyznawane przez Środowiskowe Studium Doktoranckie Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

Mgr Erkut Ilaslan – Stypendium dla Najlepszych Doktorantów na rok akademicki 2018/2019, przyznawane przez Środowiskowe Studium Doktoranckie Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

Dr Tomasz Kolanowski otrzymał wyróżnienie za najlepszą prezentację ustną pt: Kardiomiocyty pozyskiwane z indukowanych komórek pluripotencjalnych człowieka wykazują markery dojrzewania oraz odpowiedź na niskie stężenia tlenu w warunkach mikrokrążenia.na XXIII Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych Polskiej Akademii Nauk odbywającego się w dniach 15-17 listopada 2018 roku w Łodzi.

Mgr Marta Budzińska zajęła II. miejsce w 54. Konkursie Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tytuł pracy: „Ocena związku wybranych wykładników apoptozy plemników oraz parametrów stresu oksydacyjnego z jakością nasienia u mężczyzn narażonych na czynnik temperaturowy jąder”. Promotorem pracy była dr hab. Monika Frączek, prof. nadzw. IGC PAN.

Prof. dr hab. Michał Witt – Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego za wybitne wyniki badań naukowych z zakresu genetyki klinicznej człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki mukowiscydozy i zespołu nieruchomych rzęsek oraz rozwijanie poradnictwa genetycznego. Uchwała Wydziału Nauk Medycznych PAN z dnia 22.11.2018 r. Wręczenie Medalu – Warszawa, 13 grudnia 2018 r.

Mgr Ewelina Kowal otrzymała nagrodę I stopnia im. Prof. Jerzego Zwolińskiego w konkursie na najlepszą pracę magisterską wykonaną w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz złoty medal „Za osiągnięcia w studiach”. (Promotor: dr hab. Małgorzata Jarmuż-Szymczak).


2017

Monika Drobna
Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską pt.: „Ocena efektywności biofunkcjonalizowanych nanocząstek in vitro”.  Poznań, 10 kwietnia 2017 r.

Kurpisz M
Medal Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej im. L. Hirszfelda – za wybitny wkład w rozwój immunologii w Polsce. Warszawa, 10.06.2017 r.

Bronisława Szarzyńska-Zawadzka
Stypendium ETIUDA ufundowane przez Narodowego Centrum Nauki. Projekt pt. „Czynniki genetyczne w dziecięcej ostrej białaczce limfoblastycznej z prekursorów limfocytów T (T-ALL): ocena wartości prognostycznej i znaczenia znaczenia w biologii choroby.” Projekt zakłada odbycie 6 miesięcznego stażu w Centrum Genetyki Medycznej w Gandawie, w Belgii.

Maciej Dąbrowski
Wyróżnienie w konkursie poznańskiego Oddziału PAN.
Maciej Dąbrowski otrzymał wyróżnienie w konkursie poznańskiego Oddziału PAN na najlepszą pracę badawczą w dziedzinie nauk medycznych opublikowaną w 2016 r., której wiodącym autorem jest doktorant.
Tytuł pracy: “Aminoglycoside-stimulated readthrough of premature termination codons in selected genes involved in primary ciliary dyskinesia” [Bukowy-Bieryłło Z, Dąbrowski M, Witt M, Zietkiewicz E, RNA Biology 2016]

Ryszard Słomski
Specjalista 2016
, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, 14.10.2017 r.
W dn. 14.10.2017 r. Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł wręczył tytuły Specjalisty roku 2016 diagnostom laboratoryjnym, farmaceutom i lekarzom. Tytuł Specjalisty roku otrzymał prof. Ryszard Słomski za zdany z najwyższą oceną państwowy egzamin z laboratoryjnej genetyki sądowej.

Ryszard Słomski
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2017
dla Katedry Biochemii i Biotechnologii UP Poznań.
w dn. 23-24.10.2017 r. w Jasionce k. Rzeszowa odbyło się II Forum Inteligentnego Rozwoju. Prof. R. Słomski odebrał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju przyznaną Katedrze Biochemii i Biotechnologii w Poznaniu w kategorii Szkolnictwo wyższe i nauka za projekty pn.: „Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych” oraz „Opracowanie technologii pozyskiwania kannabinoidów z konopi o niskiej zawartości THC jako środków wspomagających leczenie pacjentów onkologicznych. Członek konsorcjum – Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, jest kluczowym partnerem w obydwu projektach.

Marzena Gajęcka
Nagroda Naukowa Specjalna Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
za osiągnięcia uzyskane w roku 2016.

Justyna Karolak
Nagroda Naukowa Specjalna Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
za osiągnięcia uzyskane w roku 2016.

Marzena Gajęcka w dniu 5 grudnia 2017 r. prof. Marzena Gajęcka została powołana przez Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w skład Komisji ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce w UMP w Poznaniu.

Julia Paczkowska
Stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2017/2018 przyznane przez Instytut Chemii Bioorganicznej Środowiskowe Studium Doktoranckie, Poznań, 1.12.2017 r.


2016

Bogna Świątek-Kościelna
II miejsce w konkursie na najlepsze krótkie doniesienie podczas VII Wykładów Otwartych z cyklu Spotkania Młodych z Nauką w Poznaniu, zorganizowanych przez SKN „Biosfera” oraz Katedrę i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej UMP w dn. 9.04.2016 r. Wykład pt.: „Ekspresja genu TP53 u chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C leczonych pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną”.

Maciej Dąbrowski, Zuzanna Bukowy-Bieryłło, Michał Witt, Ewa Ziętkiewicz
Nagroda za najlepszy plakat pt: “Translational suppresion of premature termination codons in selected genes involved in primary cliary dyskinesia”. Konferencja: BEAT-PCD 1st Training School of the CIOST action and Second Young Researcher’s Meeting on Primary Ciliary Dyskinesia. Paryż, Francja, 26-30.04.2016 r.

Tomasz Szymański
Nagroda za najlepsze doniesienie konferencyjne Forum of Understanding on Nanomaterials and their Interdisciplinary Applications, które odbyło się w dniach 3-5 czerwca 2016 r. w Serocku (Polska). Poster pt: „Superparamagnetic iron oxide nanoparticles for bioimaging of myoblasts and mesenchymal stem cells for potential use in post-infarction heart stem cells therapy” (T. Szymański, A.A. Mieloch, M. Kręcisz, K. Wierzbiński, M. Hilgendorff, N. Rozwadowska, J.D. Rybka, M. Giersig,  M. Kurpisz).

Maciej Kurpisz, Marta Olszewska, Ewa Wiland
Nagroda Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Genetycznego za cykl publikacji nt.: „Genetycznego podłoża niepłodności męskiej – kompleksowe badania materiału genetycznego plemników i komórek gametogenicznych u nosicieli aberracji chromosomowych”, V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19.09.2016 r.

Justyna Karolak
Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka za najlepszą pracę doktorską z okresu 1.01.2014 do 30.06.2016 r.

Justyna Karolak
III nagroda (Brązowa Helisa) za plakat pt. Downregulation of core elements of TGF-b, Hippo, Wnt, and collagen synthesis pathways in keratoconus corneas (Karolak JA, Kabza M, Rydzanicz M, Szcześniak MW, Nowak DM, Ginter-Matuszewska B, Polakowski P, Płoski R, Szaflik JP, Gajęcka M), V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22.09.2016 r.

Kamil Wierzbiński
Nagroda za najlepszą prezentację konferencyjną – wykład pt. Potencjalne wykorzystanie superparamegnetycznych nanocząstek tlenku żelaza dla bioobrazowania mioblastów w terapii serca pozawałowego komórkami macierzystymi (Wierzbiński KR, Szymański T, Rozwadowska N, Rybka JD, Zimna A, Nowicka-Bauer K, Malcher A, Przybył M, Giersig M, Kurpisz M), XXI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymantalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN, Rynia, 13-15.10.2016 r.

Kinga Bednarek, Krzysztof Szyfter, Małgorzata Jarmuż-Szymczak, Maciej Giefing
Prezentacja posterowa, wybrana dodatkowo do prezentacji ustnej pt: „The inorganic pyrophosphatase (PPA1) expression as the new potential metastatic parameter in laryngeal squamous cell carcinoma (LSCC)”(Bodnar M, Łuczak M, Bednarek K, Szylberg Ł, Marszałek A, Grenman R, Szyfter K, Jarmuż-Szymczak M, Giefing M), została wyróżniona jako jeden z pięciu najlepszych w sekcji: Patologia Głowy i Szyi na 31st International Congress of the International Academy of Pathology, European Society of Pathology w Kolonii (Niemcy), 25-29.09.2016 r.

Dr hab. Anna Kowalska otrzymała stypendium konferencyjne przyznane przez Ambasadę Francji w Polsce oraz Instytut Francuski za plakat pt: „Periodontitis and periopathogens as a risk factor for Alzheimer’s disease and stroke” (Kowalska A, Kurhańska-Flisykowska A et al.) podczas Polish-French Scietific Conference: Alzheimer’s disease and neurodegenerative didsorders: what challenges for tomorrow?, Poznań, 4.11.2016 r.

Dr Marta Podralska otrzymała stypendium konferencyjne przyznane przez Ambasadę Francji w Polsce oraz Instytut Francuski za plakat pt: ” PATM gene alterations in Polish patients with ataxia-telangiectasia” (Podralska M, Stembalska A, Slęzak R et al.) podczas Polish-French Scietific Conference: Alzheimer’s disease and neurodegenerative didsorders: what challenges for tomorrow? Poznań, 4.11.2016 r.

Prof. Ryszard Słomski
Odznaka honorowa „Zasłużony dla rolnictwa” przyznana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2016 r.

Prof. Maciej Kurpisz otrzymał Nagrodę Redaktora Naczelnego czasopisma Asian Journal of Andrology  za wyróżniające się recenzje wykonane w 2016 roku.

 


2015

Małgorzata Kurkowiak
Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską pt. „Analiza nowych genów zaangażowanych
w patogenezę pierwotnej dyskinezy rzęsek”.  2015 r.

Tomasz Kolanowski
Stypendium programu „START” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej. Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbyła się 23.05.2015 na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagroda Zespołowa I stopnia Rektora UP za Oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, udokumentowane publikacjami naukowymi z zakresu diagnostyki molekularnej i transgenezy zwierząt / Nagroda Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu/ Słomski Ryszard, Daniel Lipiński, Szalata Marlena.

Nagroda Wydziału Lekarskiego II UMP dla autorów Strauss E, Oszkinis G, Staniszewski R.  za najlepszą pracę opublikowaną w roku akademickim 2014/2015 praca SEPP1 gene variants and abdominal aortic aneurysm: gene association in relation to metabolic risk factors and peripheral arterial disease coexistence. Scient Reps, 4, IF 5.07 (MNiSW 40).

Tomasz Kolanowski
Nagroda przyznana przez Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w obszarze nauk medycznych w ramach III edycji konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta opublikowaną w roku 2014 (pt. „In vitro and in vivo characteristics of connexin 43-modified human skeletal myoblasts as candidates for prospective stem cell therapy for the failing heart”). Poznań, 12 czerwca 2015 r.

Julia Paszkowska
I miejsce w 51. Konkursie prac magisterskich Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 6.11.2015 r. (część badań wykonana w IGCz).

Magdalena Żurawek
Nagroda-grant naukowy im. Prof. A. Czyżyka 2015, projekt „Analiza microRNA z wykorzystaniem mikromacierzy ekspresyjnych dla oceny ryzyka rozwoju i identyfikacji molekularnych markerów cukrzycy typu 1”, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne.

Justyna A. Karolak
Grant podróżny umożliwiający udział w European Human Genetics Conference 2015 przyznany przez organizatorów, Glasgow, Wielka Brytania, 6.2015.


2014

Podczas uroczystości z okazji jubileuszu 40-lecia Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk zasłużeni pracownicy zostali uhonorowani odznaczeniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali:
Prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz – Zakład Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski – Zakład Funkcji Kwasów Nukleinowych

Złoty Krzyż Zasługi otrzymali:
Prof. dr hab. n. med. Michał Witt – Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szyfter – Zakład Mutagenezy Środowiskowej

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał:
Dr n. med. Grzegorz Przybylski – Zakład Patologii Molekularnej

Medale za Długoletnią Służbę otrzymały:
Mgr Ewa Gawrońska-Ratajczak – Medal Srebrny – Księgowość
Jolanta Rembowska – Medal Złoty – Zakład Patologii Molekularnej
Ewa Rutkiewicz – Medal Złoty – Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej
Mgr Małgorzata Strecker – Medal Złoty – Administracja
Elżbieta Wojtasiewicz – Medal Złoty – Administracja

Nagroda Zespołowa I stopnia za Oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, udokumentowane publikacjami naukowymi z zakresu diagnostyki molekularnej i transgenezy zwierząt /Nagroda Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2014/ Słomski Ryszard, Daniel Lipiński, Szalata Marlena, Joanna Zeyland, Barbara Gawrońska, Mariola Galbas, Łukasz Wolko.

Nagroda organizatorów dla dr Ewy Strauss za najlepszą pracę prezentowaną w sekcji medycznej podczas  konferencji Oxygenalia 2014 za pracę “Longer GT repeats and rs2071746T allele in the heme oxygenase-1 gene promoter are associated with abdominal aortic aneurysm”.

Dr Agnieszka Malcher uzyskała nagrodę w II edycji Konkursu Oddziału Polskiej Akademii Nauk
w Poznaniu za najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta opublikowaną w roku 2013 w obszarze nauk medycznych: „Potencjalne biomerkery azoospermii nieobstrukcyjnej zidentyfikowane za pomocą analizy profilu ekspresji genów”. Poznań, 5.06.2014 r.

Mgr Bartosz Wiernicki – Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską
pt. „Alternatywna ocena natężenia i wielkości zawału serca poprzez określenie poziomu wybranych czynników osoczowych – model zwierzęcy, Poznań, 25.03.2014 r

Dr Ewa Strauss uzyskała prestiżową nagrodę Camillo Di Croce na międzynarodowej konferencji IMAD 2014 (International Meeting on Aortic Disease), Liege, Belgia (10-14.09.2014 r.) za wystąpienie
nt. genetyki AAA (Genetic variants in SEPP1, SELS, TXNRD2, GPX4 and SOD2 are associated with peripheral atherosclerosis and poor left-ventricular function in a comprehensive analysis of polymorphisms in selenoprotein genes in AAA and AIOD).

Wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą książkę akademicką w roku 2014 dla Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za publikację „Analiza DNA. Praktyka” pod redakcją
prof. dra Ryszarda Słomskiego, 18. Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej. Poznań, 5-7.11.2014 r

Mgr Joanna Janiszewska – stypendium dla doktorantów (UE/Urząd Wojewódzki), 2014 – nadal.

Dr Marcin Szaumkessel – nagroda Dyrektora Instytutu za wyróżnioną pracę doktorską.

Dr Katarzyna Iżykowska – Stypendium FNP „START”.

Dr Iwona Ziółkowska-Suchanek – Stypendium FNP „START”


2013

Prof. Maciej Kuprisz – Nagroda Redaktora Naczelnego czasopisma Asian Journal of Andrology dla
prof. Macieja Kurpisza za najlepsze recenzje wykonane w roku 2013.

Dr Kamila Kusz-Zamelczyk, mgr Marcin Sajek, mgr Anna Spik, dr Renata Glazar, m.in. Piotr Jędrzejczak, m.in. Anna Latos-Bieleńska, dr Maciej Kotecki, m.in. Leszek Pawelczyk, prof.  Jadwiga Jaruzelska  – Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego  za najlepszą pracę z zakresu genetyki człowieka wykonaną w polskich laboratoriach i opublikowaną w roku 2013.

Mgr Maciej Dąbrowski, dr n. biol. Zuzanna Bukowy-Bieryłło, prof. dr hab. n. med. Michał Witt, prof. dr hab. n. med. Ewa Ziętkiewicz
Nagroda „Złota Helisa” przyznana przez Polskie Towarzystwo Genetyczne i Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka za plakat „Zastosowanie translacyjnego odczytu przedwczesnych kodonów STOP (PTC readthrough) w patogenezie pierwotnej dyskinezy rzęsek” (IV Polski Kongres Genetyki, Poznań, 10-13.09.2013)