Lista pracowników:

 1. Strecker Małgorzata, mgr, z-ca dyrektora Instytutu ds. administracyjnych, tel. +48 61 6579-222, malgorzata.strecker@igcz.poznan.pl
 2. Gawrońska-Ratajczak Ewa, mgr – główna księgowa, tel. +48 61 6579-262, ewa.gawronska-ratajczak@igcz.poznan.pl
 3. Jakubowska-Pawłowska Aleksandra – samodzielny referent, tel. +48 61 6579-234, aleksandra.jakubowska@igcz.poznan.pl
 4. Cieśliński Wojciech, mgr księgowy, tel. +48 61 6579-254, wojciech.cieslinski@igcz.poznan.pl
 5. Cymerys Joanna, mgr –  samodzielny referent, tel. +48 61 6579-243, joanna.cymerys@igcz.poznan.pl
 6. Dobry Piotr, mgr, samodzielny referent tel. +48 61 6579-265, piotr.dobry@igcz.poznan.pl
 7. Gołębiewska Ewa – sekretarz naukowy, tel. +48 61 6579-142, phdstudies@igcz.poznan.pl
 8. Janke Katarzyna, mgr – samodzielny referent, tel. +48 61 6579-240, katarzyna.janke@igcz.poznan.pl
 9. Kęsikiewicz Marcin – informatyk, tel. +48 61 6579-233, marcin.kesikiewicz@igcz.poznan.pl
 10. Konieczka Agnieszka, mgr – samodzielny referent, tel. +48 61 6579-265, agnieszka.konieczka@igcz.poznan.pl
 11. Kuźniewska Katarzyna – laborant, tel. +48 61 6579-100
 12. Możejko Agnieszka, mgr – koordynator ds. badań, tel. +48 61 6579-221, agnieszka.mozejko@igcz.poznan.pl
 13. Radajewska Alicja, mgr – samodzielny referent, tel. +48 61 6579-240, alicja.radajewska@igcz.poznan.pl
 14. Roszkiewicz Anna, mgr – samodzielna księgowa, tel. +48 61 6579-254, anna.roszkiewicz@igcz.poznan.pl
 15. Rusiłowska Monika, mgr – samodzielna księgowa, tel. +48 61 6579-240, monika.rusilowska@igcz.poznan.pl
 16. Urbańska-Kicuła Monika, mgr – specjalista, tel. +48 61 6579-265, monika.urbanska-kicula@igcz.poznan.pl
 17. Witaszak Przemysław, referent ds. administracyjnych, +48 61 6579-101
 18. Woźniak Tomasz, dr – bioinformatyk, tel. +48 61 6579-140, tomasz.wozniak@igcz.poznan.pl
 19. Zachodnia Arleta – laborant, tel. +48 61 6579-100
 20. Zamelczyk Grzegorz – samodzielny referent ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych, tel. +48 61 6579-263, grzegorz.zamelczyk@igcz.poznan.pl

korytarz

Do najważniejszych zadań administracji należy:

 1. zapewnienie sprawności organizacyjnej i administracyjnej Instytutu,
 2. opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych,
 3. nadzór nad zakupami inwestycyjnymi i bieżącym zaopatrzeniem Instytutu,
 4. przeprowadzanie postępowań o zamówienia publiczne,
 5. prawidłowa gospodarka składnikami majątkowymi Instytutu,
 6. przeprowadzanie inwestycji, remontów, napraw sprzętu i aparatury,
 7. dbałość o serwis sprzętu i aparatury oraz łączność telefoniczną i komputerowo-sieciową wewnętrzną i zewnętrzną,
 8. wdrażanie i dbałość o przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,
 9. dokonywanie kontroli mającej na celu zapobieganie nieprawidłowościom lub nielegalnym działaniom. Kontrola ta obejmuje projekty umów, porozumień oraz inne dokumenty powodujące skutki finansowo- gospodarcze,
 10. utrzymywanie porządku w Instytucie,

biblioteka