Przechowalnia-1Przechowalnia Zwierząt Instytutu Genetyki Człowieka zajmuje powierzchnię 134 m2 z głównym przeznaczeniem utrzymania zwierząt w eksperymencie w warunkach standardu sanitarno-higienicznego semi-barier . W czterech pomieszczeniach dla zwierząt jałowych (myszy, szczury) znajdują się regały z klatkami indywidualnie wentylowanymi, 4 izolatory dla myszy immunokompromisowanych oraz  komory laminarne. W części za barierą znajduje się pomieszczenie z autoklawami, przeznaczonymi do jałowienia klatek, ściółki i sprzętu laboratoryjnego. Na terenie zwierzętarni jest bardzo dobrze wyposażona  sala zabiegowa dla zwierząt w eksperymencie. Dodatkowo poza barierą umieszczono pomieszczenie dla zwierząt niejałowych  wyposażone w standardowy sprzęt.

Przechowalnia Zwierząt Instytutu Genetyki Człowieka spełnia wszelkie wymagania zgodne z obowiązującym prawem jest umieszczona w krajowym wykazie jednostek doświadczalnych MNiSW.