Uwaga!
Na badanie należy się umawiać poprzez formularz na stronie https://rejestracja.igcz.poznan.pl/ lub pod nr telefonu +48 730 627 103.

Więcej informacji o badaniach na stronie: https://igcz.poznan.pl/test-na-koronawirusa/

Więcej informacji o usługach Innowacyjnego Centrum Medycznego na stronie: https://icm.igcz.poznan.pl/

ZESPÓŁ

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Pławski

Kierownik Innowacyjnego Centrum Medycznego (ICM)
email: andrzej.plawski@igcz.poznan.pl
tel: +48 667 379 473, +48 61 65 79 215

Dr n. roln. Hryhorowicz Szymon

Adiunkt
email: szymon.hryhorowicz@igcz.poznan.pl
tel: +48 61 65 79 209

Dr n. med. Marta Kaczmarek-Ryś

Adiunkt
email: marta.kaczmarek-rys@igcz.poznan.pl
tel: +48 61 65 79 209

Mgr Natalia Grot

Biolog
email: natalia.grot@igcz.poznan.pl
tel: +48 61 65 79 242

Mgr inż. Justyna Hoppe-Gołębiewska

Biolog
email: justyna.hoppe-golebiewska@igcz.poznan.pl
tel: +48 61 65 79 215

Mgr Monika Knaur

Biolog
email: monika.knaur@igcz.poznan.pl
tel: +48 61 65 79 244

Mgr inż. Alicja Kryszczyńska

Biolog
email: alicja.kryszczynska@igcz.poznan.pl
tel: +48 61 65 79 244

Mgr inż. Emilia Lis-Tanaś

Biolog
email: emilia.lis@igcz.poznan.pl
tel: +48 61 65 79 209

Mgr Jakub Porowski

Biolog
email: jakub.porowski@igcz.poznan.pl
tel: +48 61 65 79 245

Mgr Marcin Szuman

Biolog
email: marcin.szuman@igcz.poznan.pl
tel: +48 61 65 79 245

CEL 

Szczególne potrzeby i wyzwania społeczne związane z sytuacją epidemiologiczną skłoniły nas do uruchomienia Laboratorium Diagnostyki COVID – 19, które z biegiem czasu przekształcone zostało w Innowacyjne Centrum Medyczne. Zadaniem ICM jest wspieranie jednostek służby zdrowia i innych  podmiotów w walce z zagrożeniem związanym z koronawirusem.

JAK DZIAŁAMY?

ICM wykrywa wirusa SARS-CoV-2 w materiale z wymazu  na postawie analizy PCR w czasie rzeczywistym. Przyjmuje próbki pozbawione cech zakażalności. Prospektywna przepustowość laboratorium wynosi 270-360 próbek na dobę. Jest jednym z bardzo nielicznych ośrodków przygotowanych do wykonywania testów genetycznych SARS-CoV-2 na skalę masową.

PROFESJONALIZM

ICM jest wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wojewody Wielkopolskiego, Ewidencji Laboratoriów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz do listy Laboratoriów COVID Ministerstwa Zdrowia.

Innowacyjne Centrum Medyczne zawarło umowę na świadczenie usług z Narodowym Funduszem Zdrowia.

NASZ ZESPÓŁ

Zespół osób wykonujących badania to wolontariusze-pracownicy naukowi IGC PAN, wśród których są liczni dyplomowani diagności laboratoryjni, specjaliści laboratoryjnej genetyki medycznej, lekarze genetycy kliniczni i pediatrzy.

WSPÓŁPRACA

ICM współpracuje z jednostkami służby zdrowia oraz wieloma innymi podmiotami zarówno regionalnymi jak i krajowymi. Współpracujemy również z jednostkami samorządu lokalnego zarówno z władzami Województwa Wielkopolskiego jak i Miasta Poznania.

BADANIA NAUKOWE

Poza diagnostyką prowadzone są również prace naukowe, obejmujące między innymi analizy genomu wirusów SARS-CoV-2 występujących w Polsce, w celu scharakteryzowania źródeł pochodzenia wirusa w naszym kraju, opracowuje się nowatorskie metody wykrywania wirusa, jak również zaawansowane technologicznie środki ochrony przed SARS-CoV-2 wraz z nowatorskimi podejściami terapeutycznymi.

Genom wirusa SARS CoV2 został wyizolowany a następnie zsekwencjonowany metodą WTS (whole transcriptome sequencing ) od 3 pacjentów z Wielkopolski. Uzyskane sekwencje zostały wprowadzone do bazy GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data) oraz bazy NCBI (National Center for Biotechnology Information).

LOKALIZACJA 
Instytut Genetyki Człowieka PAN
ul. Strzeszyńska 32
60-479 Poznań