Oferta Innowacyjnego Centrum Medycznego: https://icm.igcz.poznan.pl/
Test na koronawirusa: https://icm.igcz.poznan.pl/uslugi-covid.html

ZESPÓŁ

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Pławski

Kierownik Innowacyjnego Centrum Medycznego (ICM)
email: andrzej.plawski@igcz.poznan.pl
tel: +48 667 379 473, +48 61 65 79 215

Dr n. roln. Hryhorowicz Szymon

Adiunkt
email: szymon.hryhorowicz@igcz.poznan.pl
tel: +48 61 65 79 209

Dr n. med. Marta Kaczmarek-Ryś

Adiunkt
email: marta.kaczmarek-rys@igcz.poznan.pl
tel: +48 61 65 79 209

Mgr Iga Dziechciowska

Biolog
email: iga.dziechciowska@igcz.poznan.pl
tel: +48 61 65 79 215

Mgr Natalia Grot

Biolog
email: natalia.grot@igcz.poznan.pl
tel: +48 61 65 79 242

Mgr inż. Justyna Hoppe-Gołębiewska

Biolog
email: justyna.hoppe-golebiewska@igcz.poznan.pl
tel: +48 61 65 79 215

Mgr Monika Knaur

Biolog
email: monika.knaur@igcz.poznan.pl
tel: +48 61 65 79 244

Mgr inż. Alicja Kryszczyńska

Biolog
email: alicja.kryszczynska@igcz.poznan.pl
tel: +48 61 65 79 244

Mgr Marcin Szuman

Biolog
email: marcin.szuman@igcz.poznan.pl
tel: +48 61 65 79 245

O NAS

Innowacyjne Centrum Medyczne (ICM) świadczy usługi z zakresu klasycznego sekwencjonowania Sangera, sekwencjonowania nowej generacji (NGS) (MiniSeq, NextSeq2000 Illumina) oraz jest certyfikowanym dostawcą usług z zakresu transkryptomiki przestrzennej (Certificate Service Provider 10X Genomics).
Ponadto w ICM prowadzone są prace badawcze skupiające się na poszukiwaniu podłoża molekularnego chorób zapalnych i nowotworowych. Nasze badania koncentrują się na dziedzicznych predyspozycjach do występowania nowotworów układu pokarmowego, rodzinnych predyspozycjach do polipowatości jelit, a także nieswoistych chorobach zapalnych jelit.

LOKALIZACJA 
Instytut Genetyki Człowieka PAN
ul. Strzeszyńska 32
60-479 Poznań