Instytut Genetyki Człowieka PAN prowadzi kształcenie doktorantów w ramach Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Kandydaci mają możliwość uzyskania stypendium naukowego w ramach projektów badawczych realizowanych w IGC PAN lub finansowanego ze środków własnych Instytutu.

Kontakt:
Sekretarz naukowy
Tel.: +48 61 65 79 142
Email: phdstudies@igcz.poznan.pl