Scientia et Arte to galeria pośród pracowni laboratoryjnych, powołana do istnienia w czerwcu 2017 roku z inicjatywy dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu profesora Michała Witta. Program wydarzenia obejmuje wernisaż i wystawę prezentowaną następnie przez kilka miesięcy w holu budynku Instytutu. Scientia et Arte to przestrzeń,  którą naukowcy udostępniają sztuce, a równocześnie miejscem spotkań
z myślą i kulturą wieków minionych oraz współczesnych. W trakcie wernisaży to mała agora, inspirująca do rozmów i spotkań przyjaciół.

Dotychczasowymi partnerami przedsięwzięcia są Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu oraz Muzeum Okręgowe w Lesznie, z których wspaniałych zbiorów tworzone są  wystawy, dla których kluczem są związki nauk – nie tylko biologicznych – z szeroko pojętym humanistycznym spojrzeniem na wybrane tematy. Wernisaże wzbogacone są wykładami  m.in. pracowników Zbiorów Specjalnych i Działu Edukacji Biblioteki Raczyńskich.

Wystawy:

Kiedy spojrzenie dotyka świata – Pictura & Nomenclatura

„Nie obierając korbola wsadzić w piec” Kuchnia wielkopolska w XIX w.”

„Wielkopolska służba zdrowia 100 lat temu w prasie codziennej”

„i Pies, i Wydra – Menażeria Jana Jonstona”

„Zielnik miłością malowany – Herbarium Blackwellianum”