Prowadzone przez nas badania koncentrują się wokół genetyki nowotworów oraz genetyki zmysłów. Wykorzystujemy szereg technik biologii molekularnej i cytogenetyki (mikromacierze, NGS, pirosekwencjonowanie, FISH, FICTION) uzupełnionych o analizy funkcjonalne. Celem dociekań jest identyfikacja uszkodzeń w obrębie genomu i epigenomu przyczyniających się do rozwoju chorób nowotworowych lub chorób narządów zmysłów. Badania prowadzimy w ścisłej współpracy z renomowanymi zespołami w kraju i za granicą.

Słowa kluczowe:

Wybrane publikacje

Transcriptional reprogramming by mutated IRF4 in lymphoma.

Schleussner N, Cauchy P, Franke V, Giefing M, Fornes O, Vankadari N, Assi SA, Costanza M, Weniger MA, Akalin A, Anagnostopoulos I, Bukur T, Casarotto MG, Damm F, Daumke O, Edginton-White B, Gebhardt JCM, Grau M, Grunwald S, Hansmann ML, Hartmann S, Huber L, Kärgel E, Lusatis S, Noerenberg D, Obier N, Pannicke U, Fischer A, Reisser A, Rosenwald A, Schwarz K, Sundararaj S, Weilemann A, Winkler W, Xu W, Lenz G, Rajewsky K, Wasserman WW, Cockerill PN, Scheidereit C, Siebert R, Küppers R, Grosschedl R, Janz M, Bonifer C, Mathas S

Nature Commun, 2023 Nov 7; 14 (1): 6 947. doi: 10.1038/s41467-023-41954-8.

IF-16.6 MNiSW-200

Wybrane projekty badawcze

1. Projekt badawczy PRELUDIUM – 21

ncn

„Metylom warstw i regionów topograficznych rogówki w stożku rogówki, badany z wykorzystaniem sekwencjonowania całego genomu”

Kierownik projektu: mgr Katarzyna Jaśkiewicz

Okres realizacji: 2023-2026

2. Projekt badawczy OPUS-21

ncn

„Uszkodzenia genu BCOR a aktywacja onkogennego szlaku CXCL12 w klasycznym chłoniaku Hodgkina”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Giefing

Okres realizacji: 2022-2025

3. Projekt badawczy OPUS – 21

ncn

„Dostępność chromatyny oraz warianty sekwencji w elementach regulatorowych w badaniach całogenomowych w patogenezie stożka rogówki”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Marzena Gajęcka

Okres realizacji: 2022-2025

 

4. Projekt badawczy SONATA - 17

ncn

„Analiza metylomu cfDNA pacjentów z chłoniakiem Hodgkina”

Kierownik projektu: dr Kinga Bednarek

Okres realizacji: 2022-2025

 

5. Projekt badawczy OPUS-20

ncn

„Analiza funkcjonalna nowych, potencjalnie onkogennych miRNA w klasycznym chłoniaku Hodgkina”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Giefing

Okres realizacji: 2021-2024

 

6. Projekt badawczy PRELUDIUM - 19

ncn

„Mutacje elementów cis-regulatorowych jako potencjalny mechanizm prowadzący do niedostępności chromatyny i wyciszania genów w klasycznym chłoniaku Hodgkina”

Kierownik projektu: mgr Adam Ustaszewski

Okres realizacji: 2021-2024

7. Projekt badawczy OPUS – 16

ncn

„Wielopoziomowe badanie molekularne na podstawie laserowej mikrodysekcji rogówek w celu identyfikacji biomarkerów i celów terapeutycznych w stożku rogówki”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Marzena Gajęcka

Okres realizacji: 2019-2024

8. Projekt ze środków Unii Europejskiej - Horyzont 2020

„On the road to excellence in unravelling the (epi)genetic landscape of hematologic neoplasms – NEXT_LEVEL”

Koordynator projektu ze strony IGC PAN: prof. dr hab. Maciej Giefing

Okres realizacji: 2021-2023

9. Projekt badawczy PRELUDIUM - 18

ncn

„Rola metylacji DNA w etiologii wysokiej krótkowzroczności u polskich dzieci”

Kierownik projektu: dr Joanna Świerkowska

Okres realizacji: 2020-2023

Współpraca krajowa i zagraniczna

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr n. med. i n. o zdr. Joanna Świerkowska
Nagrodę Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka za najlepszą pracę doktorską z zakresu genetyki człowieka
Przyznał: PTGC

Podczas XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w Bydgoszczy, dr n. med. i n. o zdr. Joanna Świerkowska otrzymała Nagrodę Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka za najlepszą pracę doktorską z zakresu genetyki człowieka – stopień doktora nadany w latach 2018-2020. Tytuł nagrodzonej pracy doktorskiej: „Charakterystyka wybranych aspektów (epi)–genetycznych w wysokiej krótkowzroczności u polskich pacjentów”.

Kto: mgr inż. Ewelina Kowal-Wiśniewska
Nagroda im. prof. Aleksandra Szczygła za pracę naukowo-badawczą opublikowaną w roku 2021
Przyznał: Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych

za pracę naukowo-badawczą opublikowaną w roku 2021 z zakresu nauki o żywieniu człowieka: Alteration of the Early Development Environment by Maternal Diet and the Occurrence of Autistic-like Phenotypes in Rat Offspring.

Kto: dr n. med. Julia Paczkowska
Dr Julia Paczkowska – została laureatką nagrody IX Edycji Konkursu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Przyznał: Oddział PAN w Poznaniu

za najlepszą publikację badawczą, która ukazała się w 2020 roku, a wiodącym autorem był doktorant.

Kto:
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Giefing
dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Kiwerska
dr n. med. Magdalena Kostrzewska-Poczekaj
Nagroda Wydziału Nauk Medycznych PAN
Przyznał: Wydział Nauk Medycznych PAN

Za cykl 5 prac dotyczących utraty genów supresji nowotworowej w płaskonabłonkowym raku krtani.

Kto: dr n. med. i n. o zdr. Joanna Świerkowska
Stypendium EMBO

Przyznał: Europejska Organizacji Biologii Molekularnej

Joanna Świerkowska z Zakładu Genetyki Nowotworów zdobyła stypendium Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej na realizacje projektu pt. „The role of the noncoding miRNA and enhancers in high myopia”. Badania w ramach grantu będą realizowane w Erasmus Medical Center, Holandia.

Kto: dr n. med. Magdalena Kostrzewska-Poczekaj
Stypendium
Przyznał: Europejska Organizacja Biologii Molekularnej

Na realizację projekt pt “Platelets and platelet microparticles (PMP) as omnipresent RNA messengers in inflammatory diseases”.

Kto: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Giefing
Powołanie na członka Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu na kadencję 2019-2022.
Przyznał: Rada Naukowa Instytutu Genetyki Człowieka PAN

Kto: prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka
Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej
Przyznał: Fundacja Kościuszkowska

stypendium wyjazdowo-pobytowe z Fundacji Kościuszkowskiej, na rok akademicki 2019/2020, celem odbycia stażu naukowego w Baylor College of Medicine oraz Texas Children’s Hospital, w Houston, TX, w Stanach Zjednoczonych. Fundacja Kościuszkowska promuje polsko-amerykańską współpracę poprzez wymianę międzynarodową w dziedzinach edukacji, nauki oraz kultury. Fundacja Kościuszkowska przyznaje corocznie stypendia wyjazdowo-pobytowe oraz granty dla Polaków na studia, badania naukowe i/lub dydaktykę w uniwersytetach lub innych instytucjach realizujących kształcenie wyższe w Stanach Zjednoczonych.

Kto: mgr Adam Ustaszewski
Mgr Adam Ustaszewski otrzymał stypendium międzynarodowe (Short-Term Fellowship) przyznane przez Europejską Organizację Biologii Molekularnej (EMBO).

Przyznał: Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO)

Mgr Adam Ustaszewski otrzymał stypendium międzynarodowe (Short-Term Fellowship) na projekt badawczy zatytułowany „Identification of putative alternations of open chromatin regions in Classical Hodgkin Lymphoma by integration of ATAC-Seq and high-throughput sequencing of cis-regulatory elements.”, przyznane przez Europejską Organizację Biologii Molekularnej (EMBO). Poznań. 24.01.2019 r.

Kto: mgr inż. Ewelina Kowal-Wiśniewska
Nagroda I stopnia im. Prof. Jerzego Zwolińskiego w konkursie na najlepszą pracę magisterską wykonaną w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz złoty medal „Za osiągnięcia w studiach”.
Przyznał: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Najlepsza praca magisterska wykonana w roku akademickim 2017/2018 oraz złoty medal "Za osiągnięcia w studiach".