Prowadzone przez nas badania koncentrują się wokół genetyki nowotworów oraz genetyki zmysłów. Wykorzystujemy szereg technik biologii molekularnej i cytogenetyki (mikromacierze, NGS, pirosekwencjonowanie, FISH, FICTION) uzupełnionych o analizy funkcjonalne. Celem dociekań jest identyfikacja uszkodzeń w obrębie genomu i epigenomu przyczyniających się do rozwoju chorób nowotworowych lub chorób narządów zmysłów. Badania prowadzimy w ścisłej współpracy z renomowanymi zespołami w kraju i za granicą.

Słowa kluczowe:

Wybrane publikacje

Wybrane projekty badawcze

1. Projekt badawczy OPUS

ncn

„Całogenomowe poszukiwanie mutacji regulomu w płaskonabłonkowym raku krtani.”

Czas trwania: 2017-2020

2. Projekt badawczy PRELUDIUM

ncn

„Rola miR-299-5p w patogenezie płaskonabłonkowego raka krtani.”

Czas trwania: 2017-2020

3. Projekt badawczy OPUS

ncn

„Analiza ekspresji genów i białek potencjalnie zaangażowanych w tworzenie przerzutów do węzłów chłonnych w nowotworach krtani”

Czas trwania: 2016-2019

4. Projekt badawczy HARMONIA

ncn

Identyfikacja miRNA zaangażowanych w patogenezę klasycznego chłoniaka Hodgkina przy pomocy zintegrowanej analizy ekspresji i mutacji oraz badań funkcjonalnych”

Czas trwania: 2015-2018

5. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 4.1.4.

„Płynna biopsja – narzędzie do wykrywania <<odcisków raka>> we krwi obwodowej pacjentów z rakami głowy i szyi”.

Celem projektu jest opracowanie produktu: testu diagnostycznego i predykcyjnego, do wykrywania śladów materiału genetycznego raka we krwi obwodowej („CancerFingerprints) u pacjentów z rakami płaskonabłonkowymi głowy i szyi (HNSCC).

Efektem projektu będzie nowy produkt medyczny, nieznany dotąd na rynku polskim i rynkach zagranicznych.Opracowany produkt znajdzie szerokie zastosowanie w gospodarce jako narzędzie diagnostyczne i towarzyszące terapii HNSCC, ale także jako element rutynowych badań okresowych.

Dofinansowanie projektu z UE:  4 143 012,50 PLN

Projekt realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzą:
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
Instytut Genetyki Człowieka PAN,
Centrum Badań DNA Sp. z o.o

Współpraca krajowa i zagraniczna

Nagrody i wyróżnienia

Kto: mgr inż. Ewelina Kowal-Wiśniewska
Nagroda im. prof. Aleksandra Szczygła za pracę naukowo-badawczą opublikowaną w roku 2021
Przyznał: Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych

za pracę naukowo-badawczą opublikowaną w roku 2021 z zakresu nauki o żywieniu człowieka: Alteration of the Early Development Environment by Maternal Diet and the Occurrence of Autistic-like Phenotypes in Rat Offspring.

Kto: dr n. med. Julia Paczkowska
Dr Julia Paczkowska – została laureatką nagrody IX Edycji Konkursu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Przyznał: Oddział PAN w Poznaniu

za najlepszą publikację badawczą, która ukazała się w 2020 roku, a wiodącym autorem był doktorant.

Kto:
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Giefing
dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
dr n. med. Katarzyna Kiwerska
dr n. med. Magdalena Kostrzewska-Poczekaj
Nagroda Wydziału Nauk Medycznych PAN
Przyznał: Wydział Nauk Medycznych PAN

Za cykl 5 prac dotyczących utraty genów supresji nowotworowej w płaskonabłonkowym raku krtani.

Kto: dr n. med. i n. o zdr. Joanna Świerkowska
Stypendium EMBO

Przyznał: Europejska Organizacji Biologii Molekularnej

Joanna Świerkowska z Zakładu Genetyki Nowotworów zdobyła stypendium Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej na realizacje projektu pt. „The role of the noncoding miRNA and enhancers in high myopia”. Badania w ramach grantu będą realizowane w Erasmus Medical Center, Holandia.

Kto: dr n. med. Magdalena Kostrzewska-Poczekaj
Stypendium
Przyznał: Europejska Organizacja Biologii Molekularnej

Na realizację projekt pt “Platelets and platelet microparticles (PMP) as omnipresent RNA messengers in inflammatory diseases”.

Kto: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Giefing
Powołanie na członka Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu na kadencję 2019-2022.
Przyznał: Rada Naukowa Instytutu Genetyki Człowieka PAN

Kto: prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka
Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej
Przyznał: Fundacja Kościuszkowska

stypendium wyjazdowo-pobytowe z Fundacji Kościuszkowskiej, na rok akademicki 2019/2020, celem odbycia stażu naukowego w Baylor College of Medicine oraz Texas Children’s Hospital, w Houston, TX, w Stanach Zjednoczonych. Fundacja Kościuszkowska promuje polsko-amerykańską współpracę poprzez wymianę międzynarodową w dziedzinach edukacji, nauki oraz kultury. Fundacja Kościuszkowska przyznaje corocznie stypendia wyjazdowo-pobytowe oraz granty dla Polaków na studia, badania naukowe i/lub dydaktykę w uniwersytetach lub innych instytucjach realizujących kształcenie wyższe w Stanach Zjednoczonych.

Kto: mgr Adam Ustaszewski
Mgr Adam Ustaszewski otrzymał stypendium międzynarodowe (Short-Term Fellowship) przyznane przez Europejską Organizację Biologii Molekularnej (EMBO).

Przyznał: Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO)

Mgr Adam Ustaszewski otrzymał stypendium międzynarodowe (Short-Term Fellowship) na projekt badawczy zatytułowany „Identification of putative alternations of open chromatin regions in Classical Hodgkin Lymphoma by integration of ATAC-Seq and high-throughput sequencing of cis-regulatory elements.”, przyznane przez Europejską Organizację Biologii Molekularnej (EMBO). Poznań. 24.01.2019 r.

Kto: mgr inż. Ewelina Kowal-Wiśniewska
Nagroda I stopnia im. Prof. Jerzego Zwolińskiego w konkursie na najlepszą pracę magisterską wykonaną w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz złoty medal „Za osiągnięcia w studiach”.
Przyznał: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Najlepsza praca magisterska wykonana w roku akademickim 2017/2018 oraz złoty medal "Za osiągnięcia w studiach".

Kto: mgr Adam Ustaszewski
Wyróżnienie prezentacji
Przyznał: Komitet Organizacyjny 18th International Congress of Young Medical Scientists, Poznań, 14-16.06.2018 r. jako drugiej najlepszej w sesji Basic Life Sciences.

Ustaszewski A, Bednarek K, Wierzbicka M, Wojciechowicz J, Humińska K, Giefing M
Germline mutations in ALDH3A1 and RMDN2 genes as potential factors in salivary gland tumor development.