Prowadzone przez nas badania koncentrują się wokół genetyki nowotworów oraz genetyki zmysłów. Wykorzystujemy szereg technik biologii molekularnej i cytogenetyki (mikromacierze, NGS, pirosekwencjonowanie, FISH, FICTION) uzupełnionych o analizy funkcjonalne. Celem dociekań jest identyfikacja uszkodzeń w obrębie genomu i epigenomu przyczyniających się do rozwoju chorób nowotworowych lub chorób narządów zmysłów. Badania prowadzimy w ścisłej współpracy z renomowanymi zespołami w kraju i za granicą.

Słowa kluczowe:

Wybrane publikacje

Wybrane projekty badawcze

1. 10x Genomics Poland Grant Program

„Profilowanie przestrzenne transkryptomu w gruczolakach wielopostaciowych ślinianek o odmiennym przebiegu klinicznym”

Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Kiwerska

Okres realizacji: 2023-2024

2. Projekt badawczy PRELUDIUM – 21

ncn

„Metylom warstw i regionów topograficznych rogówki w stożku rogówki, badany z wykorzystaniem sekwencjonowania całego genomu”

Kierownik projektu: mgr Katarzyna Jaśkiewicz

Okres realizacji: 2023-2026

3. Projekt badawczy OPUS-21

ncn

„Uszkodzenia genu BCOR a aktywacja onkogennego szlaku CXCL12 w klasycznym chłoniaku Hodgkina”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Giefing

Okres realizacji: 2022-2025

4. Projekt badawczy OPUS – 21

ncn

„Dostępność chromatyny oraz warianty sekwencji w elementach regulatorowych w badaniach całogenomowych w patogenezie stożka rogówki”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Marzena Gajęcka

Okres realizacji: 2022-2025

 

5. Projekt badawczy SONATA - 17

ncn

„Analiza metylomu cfDNA pacjentów z chłoniakiem Hodgkina”

Kierownik projektu: dr Kinga Bednarek

Okres realizacji: 2022-2025

 

6. Projekt badawczy OPUS-20

ncn

„Analiza funkcjonalna nowych, potencjalnie onkogennych miRNA w klasycznym chłoniaku Hodgkina”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Giefing

Okres realizacji: 2021-2024

 

7. Projekt badawczy PRELUDIUM - 19

ncn

„Mutacje elementów cis-regulatorowych jako potencjalny mechanizm prowadzący do niedostępności chromatyny i wyciszania genów w klasycznym chłoniaku Hodgkina”

Kierownik projektu: mgr Adam Ustaszewski

Okres realizacji: 2021-2024

8. Projekt badawczy OPUS – 16

ncn

„Wielopoziomowe badanie molekularne na podstawie laserowej mikrodysekcji rogówek w celu identyfikacji biomarkerów i celów terapeutycznych w stożku rogówki”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Marzena Gajęcka

Okres realizacji: 2019-2024

9. Projekt ze środków Unii Europejskiej - Horyzont 2020

„On the road to excellence in unravelling the (epi)genetic landscape of hematologic neoplasms – NEXT_LEVEL”

Koordynator projektu ze strony IGC PAN: prof. dr hab. Maciej Giefing

Okres realizacji: 2021-2023

10. Projekt badawczy PRELUDIUM - 18

ncn

„Rola metylacji DNA w etiologii wysokiej krótkowzroczności u polskich dzieci”

Kierownik projektu: dr Joanna Świerkowska

Okres realizacji: 2020-2023

Współpraca krajowa i zagraniczna

Nagrody i wyróżnienia

Kto:
dr n. med. i n. o zdr. Katarzyna Jaśkiewicz
prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka
II nagroda w konkursie na najlepszą publikację naukową z dziedziny diabetologii i chorób metabolicznych w 2023 r. im. Kazimierza Funka,
Przyznał: Nagroda Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne doceniło pracę współautorstwa prof. Marzeny Gajęckiej i dr Katarzyny Jaśkiewicz (Gajecka M*, Gutaj P*, Jaskiewicz K*, Rydzanicz M, Szczapa T, Kaminska D, Kosewski G, Przyslawski J, Ploski R, Wender-Ozegowska E. Effects of maternal type 1 diabetes and confounding factors on neonatal microbiomes. Diabetologia. 2024 Feb;67(2):312-326. doi: 10.1007/s00125-023-06047-7 ; *autorzy równorzędni).

Kto: dr n. med. i n. o zdr. Katarzyna Jaśkiewicz
Nagroda główna
Przyznał: Oddział PAN w Poznaniu

na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta w 2023 r.: Jaskiewicz K, Maleszka-Kurpiel M, Kabza M, Karolak JA, Gajecka M. Sequence variants contributing to dysregulated inflammatory responses across keratoconic cone surface in adolescent patients with keratoconus. Front Immunol. 2023 Jul 6;14:1197054. doi: 10.3389/fimmu.2023.1197054.

Kto: dr n. med. i n. o zdr. Joanna Świerkowska-Janc
Stypendium na staż podoktorski
Przyznał: Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

Stypendium „FY2024 JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan” na staż podoktorski w Department of Ophthalmology, Keio University, Tokio, Japonia. Tytuł projektu: „DNA methylation study in myopic mice towards explanation of increasing incidence of myopia worldwide”.

Kto: dr n. med. i n. o zdr. Joanna Świerkowska-Janc
Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka za najlepszą pracę doktorską z zakresu genetyki człowieka
Przyznał: Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka (PTGC)

Podczas XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w Bydgoszczy, dr n. med. i n. o zdr. Joanna Świerkowska otrzymała Nagrodę Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka za najlepszą pracę doktorską z zakresu genetyki człowieka – stopień doktora nadany w latach 2018-2020. Tytuł nagrodzonej pracy doktorskiej: „Charakterystyka wybranych aspektów (epi)–genetycznych w wysokiej krótkowzroczności u polskich pacjentów”.

Kto: mgr inż. Ewelina Kowal-Wiśniewska
Nagroda im. prof. Aleksandra Szczygła za pracę naukowo-badawczą opublikowaną w roku 2021
Przyznał: Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych

za pracę naukowo-badawczą opublikowaną w roku 2021 z zakresu nauki o żywieniu człowieka: Alteration of the Early Development Environment by Maternal Diet and the Occurrence of Autistic-like Phenotypes in Rat Offspring.

Kto: dr n. med. Julia Paczkowska
Dr Julia Paczkowska – została laureatką nagrody IX Edycji Konkursu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Przyznał: Oddział PAN w Poznaniu

za najlepszą publikację badawczą, która ukazała się w 2020 roku, a wiodącym autorem był doktorant.

Kto:
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Giefing
dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Kiwerska
dr n. med. Magdalena Kostrzewska-Poczekaj
Nagroda Wydziału Nauk Medycznych PAN
Przyznał: Wydział Nauk Medycznych PAN

Za cykl 5 prac dotyczących utraty genów supresji nowotworowej w płaskonabłonkowym raku krtani.

Kto: dr n. med. i n. o zdr. Joanna Świerkowska-Janc
Stypendium EMBO Short-Term Fellowship

Przyznał: Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO)

Joanna Świerkowska z Zakładu Genetyki Nowotworów zdobyła stypendium Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej na realizacje projektu pt. „The role of the noncoding miRNA and enhancers in high myopia”. Badania w ramach grantu będą realizowane w Erasmus Medical Center, Holandia.

Kto: dr n. med. Magdalena Kostrzewska-Poczekaj
Stypendium
Przyznał: Europejska Organizacja Biologii Molekularnej

Na realizację projekt pt “Platelets and platelet microparticles (PMP) as omnipresent RNA messengers in inflammatory diseases”.

Kto: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Giefing
Powołanie na członka Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu na kadencję 2019-2022.
Przyznał: Rada Naukowa Instytutu Genetyki Człowieka PAN