Prowadzone przez nas badania koncentrują się wokół genetyki nowotworów oraz genetyki zmysłów. Wykorzystujemy szereg technik biologii molekularnej i cytogenetyki (mikromacierze, NGS, pirosekwencjonowanie, FISH, FICTION) uzupełnionych o analizy funkcjonalne. Celem dociekań jest identyfikacja uszkodzeń w obrębie genomu i epigenomu przyczyniających się do rozwoju chorób nowotworowych lub chorób narządów zmysłów. Badania prowadzimy w ścisłej współpracy z renomowanymi zespołami w kraju i za granicą.

Słowa kluczowe:

Wybrane publikacje

Variants in FLRT3 and SLC35E2B identified using exome sequencing in seven high myopia families from Central Europe.

Świerkowska J, Karolak J, Gambin T., Rydzanicz M., Frajdenberg A, Mrugacz M., Podfigurna-Musielak M, Stankiewicz P., Lupski JR, Gajęcka M

Adv Med Sci, 2021 March, 66 (1) 192-8, doi: 10.1016/j.advms.2021.02.005

IF-2,570 MNiSW-100

Proteomic insights into the biology and treatment of HPV-negative head and neck squamous cell carcinoma.

Huang C, Chen L, Savage SR, Eguez RV, Dou Y, Li Y, da Veiga Leprevost F, Jaehnig EJ, Lei JT, Wen B, Schnaubelt M, Krug K, Song X, Cieślik M, Chang HY, Wyczalkowski MA, Li K, Colaprico A, Li QK, Clark DJ, Hu Y, Cao L, Pan J, Wang Y, Cho KC, Shi Z, Liao Y, Jiang W, Anurag M, Ji J, Yoo S, Zhou DC, Liang WW, Wendl M, Vats P, Carr SA, Mani DR, Zhang Z, Qian J, Chen XS, Pico AR, Wang P, Chinnaiyan AM, Ketchum KA, Kinsinger CR, Robles AI, An E, Hiltke T, Mesri M, Thiagarajan M, Weaver AM, Sikora AG, Lubiński J, Wierzbicka M, Wiznerowicz M, Satpathy S, Gillette MA, Miles G, Ellis MJ, Omenn GS, Rodriguez H, Boja ES, Dhanasekaran SM, Ding L, Nesvizhskii AI, El-Naggar AK, Chan DW, Zhang H, Zhang B; Clinical Proteomic Tumor Analysis Consortium

Cancer Cell, 2021 Mar 8, 39 (3): 361-379, 36 str, Epub Jan 7, doi: 10.1016/j.ccell.2020.12.007

IF-26,602 MNiSW-200

Wybrane projekty badawcze

1. Projekt badawczy OPUS

ncn

„Całogenomowe poszukiwanie mutacji regulomu w płaskonabłonkowym raku krtani.”

Czas trwania: 2017-2020

2. Projekt badawczy PRELUDIUM

ncn

„Rola miR-299-5p w patogenezie płaskonabłonkowego raka krtani.”

Czas trwania: 2017-2020

3. Projekt badawczy OPUS

ncn

„Analiza ekspresji genów i białek potencjalnie zaangażowanych w tworzenie przerzutów do węzłów chłonnych w nowotworach krtani”

Czas trwania: 2016-2019

4. Projekt badawczy HARMONIA

ncn

Identyfikacja miRNA zaangażowanych w patogenezę klasycznego chłoniaka Hodgkina przy pomocy zintegrowanej analizy ekspresji i mutacji oraz badań funkcjonalnych”

Czas trwania: 2015-2018

5. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 4.1.4.

„Płynna biopsja – narzędzie do wykrywania <<odcisków raka>> we krwi obwodowej pacjentów z rakami głowy i szyi”.

Celem projektu jest opracowanie produktu: testu diagnostycznego i predykcyjnego, do wykrywania śladów materiału genetycznego raka we krwi obwodowej („CancerFingerprints) u pacjentów z rakami płaskonabłonkowymi głowy i szyi (HNSCC).

Efektem projektu będzie nowy produkt medyczny, nieznany dotąd na rynku polskim i rynkach zagranicznych.Opracowany produkt znajdzie szerokie zastosowanie w gospodarce jako narzędzie diagnostyczne i towarzyszące terapii HNSCC, ale także jako element rutynowych badań okresowych.

Dofinansowanie projektu z UE:  4 143 012,50 PLN

Projekt realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzą:
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
Instytut Genetyki Człowieka PAN,
Centrum Badań DNA Sp. z o.o

Współpraca krajowa i zagraniczna

Nagrody i wyróżnienia

Kto: dr n. med. Joanna Świerkowska
Nomination for the Polish Intelligent Development Award 2020
Przyznał: Polish Intelligent Development

Nomination for the Polish Intelligent Development Award 2020 in the category: Sciencist of the future for the project: Rola metylacji DNA w etiologii wysokiej krótkowzroczności u polskich dzieci".

Kto:
dr hab. n. med. Maciej Giefing
dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
dr n. med. Katarzyna Kiwerska
dr n. med. Magdalena Kostrzewska-Poczekaj
Nagroda Wydziału Nauk Medycznych PAN
Przyznał: Wydział Nauk Medycznych PAN

Za cykl 5 prac dotyczących utraty genów supresji nowotworowej w płaskonabłonkowym raku krtani.

Kto: dr n. med. Joanna Świerkowska
Stypendium EMBO

Przyznał: Europejska Organizacji Biologii Molekularnej

Joanna Świerkowska z Zakładu Genetyki Nowotworów zdobyła stypendium Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej na realizacje projektu pt. „The role of the noncoding miRNA and enhancers in high myopia”. Badania w ramach grantu będą realizowane w Erasmus Medical Center, Holandia.

Kto: dr n. med. Magdalena Kostrzewska-Poczekaj
Stypendium
Przyznał: Europejska Organizacja Biologii Molekularnej

Na realizację projekt pt “Platelets and platelet microparticles (PMP) as omnipresent RNA messengers in inflammatory diseases”.

Kto: dr hab. n. med. Maciej Giefing
Powołanie na członka Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu na kadencję 2019-2022.
Przyznał: Rada Naukowa Instytutu Genetyki Człowieka PAN

Kto: prof. dr hab. n. med. Marzena Gajęcka
Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej
Przyznał: Fundacja Kościuszkowska

stypendium wyjazdowo-pobytowe z Fundacji Kościuszkowskiej, na rok akademicki 2019/2020, celem odbycia stażu naukowego w Baylor College of Medicine oraz Texas Children’s Hospital, w Houston, TX, w Stanach Zjednoczonych. Fundacja Kościuszkowska promuje polsko-amerykańską współpracę poprzez wymianę międzynarodową w dziedzinach edukacji, nauki oraz kultury. Fundacja Kościuszkowska przyznaje corocznie stypendia wyjazdowo-pobytowe oraz granty dla Polaków na studia, badania naukowe i/lub dydaktykę w uniwersytetach lub innych instytucjach realizujących kształcenie wyższe w Stanach Zjednoczonych.

Kto: mgr Adam Ustaszewski
Mgr Adam Ustaszewski otrzymał stypendium międzynarodowe (Short-Term Fellowship) przyznane przez Europejską Organizację Biologii Molekularnej (EMBO).

Przyznał: Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO)

Mgr Adam Ustaszewski otrzymał stypendium międzynarodowe (Short-Term Fellowship) na projekt badawczy zatytułowany „Identification of putative alternations of open chromatin regions in Classical Hodgkin Lymphoma by integration of ATAC-Seq and high-throughput sequencing of cis-regulatory elements.”, przyznane przez Europejską Organizację Biologii Molekularnej (EMBO). Poznań. 24.01.2019 r.

Kto: mgr inż. Ewelina Kowal-Wiśniewska
Nagroda I stopnia im. Prof. Jerzego Zwolińskiego w konkursie na najlepszą pracę magisterską wykonaną w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz złoty medal „Za osiągnięcia w studiach”.
Przyznał: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Najlepsza praca magisterska wykonana w roku akademickim 2017/2018 oraz złoty medal "Za osiągnięcia w studiach".

Kto: mgr Adam Ustaszewski
Wyróżnienie prezentacji
Przyznał: Komitet Organizacyjny 18th International Congress of Young Medical Scientists, Poznań, 14-16.06.2018 r. jako drugiej najlepszej w sesji Basic Life Sciences.

Ustaszewski A, Bednarek K, Wierzbicka M, Wojciechowicz J, Humińska K, Giefing M
Germline mutations in ALDH3A1 and RMDN2 genes as potential factors in salivary gland tumor development.

Kto:
mgr inż. Ewelina Kowal-Wiśniewska
dr n. med. Katarzyna Kiwerska
mgr Adam Ustaszewski
mgr Julia Paczkowska
dr hab. n. med. Małgorzata Jarmuż-Szymczak
I nagroda za plakat
Przyznał: II Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Rolniczo-Przyrodniczych

I nagroda za plakat pt. Celowane sekwencjonowanie następnej generacji wybranych genów u chorych z zespołami mielodysplastycznymi (Kowal E, Kiwerska K, Ustaszewski A, Paczkowska J, Adamska M, Czerwińska- Rybak J, Komarnicki M, Gil L, Jarmuż-Szymczak M), II Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Rolniczo-Przyrodniczych, Poznań 7-8.04.2018.