Kalendarz działań:

07/2017: prof. Michał Witt, Dyrektor IGC PAN powołał grupę roboczą ds. HR w składzie:
1. Prof. Ewa Zietkiewicz (F; R4) – przewodnicząca
2. dr hab. Monika Frączek   (F; R3)
3. dr hab. Maciej Giefing  (M; R3)
4. dr hab. Andrzej Pławski  (M; R4)
5. Prof. Grzegorz Przybylski  (M; R4)
6. dr Małgorzata Dawidowska (F; R2)
7. mgr Ewelina Kałużna (F; R1)
8. mgr Damian Janecki (M; R1)
9. mgr Monika Rusiłowska (F)

Komitet Sterujący:
1. Prof. Michał Witt (M; R4) – Dyrektor
2. Małgorzata Strecker, MSc (F) – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych

08/2017: Prof. Michał Witt, Dyrektor IGC PAN podpisał list poparcia dla Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. Karta i Kodeks są obecnie w fazie wdrażania.

8/2017: Do wszystkich pracowników naukowych i doktorantów została rozesłana ankieta. Jej wyniki zostały opracowane, zestawione i poddane dyskusji.

11/2017: Dyrekcja IGC PAN spotkała się z pracownikami naukowymi i doktorantami, by omówić plan działania stworzony na podstawie wyników ankiety.

12/2017: Komisja  ds. Karty i Kodu przygotowała raport wynikający z analizy wewnętrznej wraz z planem działania niezbędnym do wprowadzenia zasad Karty i Kodu.

12/2017: Raport został wysłany do Komisji Europejskiej.

09/2018: Zmiany w Grupie roboczej: Agnieszka Możejko (K) zastąpiła Monikę Rusiłowską (urlop macierzyński), Maciej Śmiałek (M) zastąpił  Damiana Janeckiego (staż)

18/01/2019:  Komisja Europejska przyznała IGC PAN prestiżowe wyróżnienie „HR Excellence in Research”.

2019-2020: Wdrażanie wstępnego Planu działania

06-10/2020: Analiza stanu wdrożenia zasad Karty i Kodu w IGC PAN

11/2020: Do wszystkich pracowników naukowych i doktorantów została rozesłana ankieta. Jej wyniki zostały opracowane, zestawione i poddane dyskusji

12/2020: Komitet Sterujący spotkał się z pracownikami naukowymi i doktorantami, aby omówić plan działania stworzony na podstawie wyników ankiety

12/2020: Grupa Robocza ds. Karty i Kodu przygotowała raport wraz z Planem działania na lata 2021-2023

01/2021: Raport został wysłany do Komisji Europejskiej

04/2021: KE podjęła decyzję o utrzymaniu i przedłużeniu prawa do posługiwania się wyróżnieniem HR Excellence in Research dla Instytutu Genetyki Człowieka PAN na następne trzy lata (2021 – 2023)