Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Obecnie doktorant oraz pracownik naukowy IGCz PAN w Poznaniu. Zajmuję się badaniem interakcji białek wiążących RNA z targetami docelowymi w komórkach germinalnych człowieka. Metodologia: RIP-Seq, Co-IP, WB, qRT-PCR, analiza NGS, klonowanie, hodowla komórkowa, cytometria przepływowa.

Jestem członkiem zespołu AIM.

Publikacje

Konferencje

Data:
2014
Gdzie:
Poznań

„Hybdrid bioengineered spider silk as a tool for cell transfection”

Data:
2013
Gdzie:
Toruń

„Konstrukcja hybdrydowego jedwabiu pajęczego do celów transfekcji komórek”

Data:
2013
Gdzie:
Poznań

„Bioinżynierowanie jedwabiu pajęczego w celu dostarczania genów”

Data:
2013
Gdzie:
Poznań

„Bioinżynierowany jedwab pajęczy jako nośnik kwasów nukleinowych”

Nagrody i wyróżnienia

Kto:
dr n. med. Marcin Sajek
dr n. med. Maciej Śmiałek
mgr Erkut Ilaslan
dr hab. n. med. Kamila Kusz-Zamelczyk
prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Jaruzelska
mgr inż. Damian Janecki
Publikacja Roku 2019
Przyznał: Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

Za za pracę oryginalną pt.: „PUM1 and PUM2 exhibit different modes of regulation for
SIAH1 that involve cooperativity with NANOS paralogues” opublikowaną w czasopiśmie Cellular and Molecular Life Sciences.

Kto: dr n. med. Maciej Śmiałek
Stypendium ETIUDA, 18.07.2018 r.
Staż w zagranicznym ośrodku naukowym przez okres 6 miesięcy (The Wellcome Trust/Canceer Research UK Gurdon Institute of Cancer and Developmental Biology, University of Cambridge).
Przyznał: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: "Globalna identyfikacja mRNA regulowanych przez PUM1 i PUM2 oraz ich białkowych kofaktorów, w modelu nasieniaka człowieka (TCam-2)".

Kto: dr n. med. Maciej Śmiałek
I Nagroda za najlepszy plakat
Przyznał:

I Nagroda za najlepszy plakat zgłoszony na VI Kongres Współczesnej Onkologii za pracę Hybrid bioengineered spider silk as a tool for cell transfection