Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu jest uznawany za ważny ośrodek kształcenia podyplomowego. Prowadzi w języku angielskim Międzynarodowe Studia Doktoranckie. Zapewniają one młodym ludziom możliwość polepszania ich wiedzy i umiejętności w naukach medycznych, skupiając się szczególnie na genetyce człowieka. Naszym celem jest zapewnienie absolwentom studiów możliwości realizacji doktoratu w zakresie molekularnej genetyki człowieka. Obejmuje to naukę nowoczesnych metodologii, takich jak, CRISPRCas9, PAR-CLIP, immunoprecypitacja chromatyny, spektrometria mas do analizy proteomicznej, analiza transkryptomu pojedynczej komórki oraz narzędzia bioinformatyczne do analizy dużych zbiorów danych. Wszyscy wykładowcy są wysokokwalifikowanymi specjalistami w tych metodologiach.

Wspiera również różne formy współpracy z polskimi i zagranicznymi naukowcami, a przez to zachęca do udziału studentów, w tym zagranicznych, w uzyskaniu dalszych informacji dotyczących naszej procedury rekrutacyjnej.

Są dwie ścieżki wzięcia udziału w kształceniu:

  • w ramach stypendiów naukowych przyznawanych przez Instytut
  • przy wykonywaniu doktoratu w ramach innej instytucji.

Zapraszamy na naszą stronę internetową w celu uzyskania dalszych informacji.

Kontakt:
prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Kierownik Międzynarodowych Studiów Doktoranckich
jadwiga.jaruzelska@igcz.poznan.pl
tel. +48 61 65 79 208
pokój A5

Zarządzenie nr 11/2018 Dyrektora IGC PAN z dnia 27.04.2018 r. w sprawie  powołania Kierownika Międzynarodowych Studiów Doktoranckich.

Uchwała Nr 1/2018 Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie Międzynarodowych Studiów Doktoranckich.

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN z dnia 24 października 2017r. w sprawie poparcia wniosku o powołanie Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Genetyki Człowieka PAN