Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN – luty 2022 r.

W dniu 22 lutego 2022 r. odbyło się 50. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN (kadencja 2019-2022).

 

Powrót