Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN – marzec 2016 r.

1 marca 2016 roku odbyło się 33. posiedzenie Rady Naukowej IGCZ PAN.

W części otwartej mgr Bronisława Szarzyńska-Zawadzka przedstawiła założenia pracy doktorskiej pt.: „Czynniki genetyczne w dziecięcej ostrej białaczce limfoblastycznej z prekursorów limfocytów T (T-ALL): ocena wartości prognostycznej i znaczenia w biologii choroby”.

Powrót